« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Střednědobý výhled MŠ Hatě, p.o., formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled MŠ Hatě, p.o., formát    

stfednddoby vihled rozpoCtu na obdobi 2019 - 2021
<br> (Pl6n vfnosri a ndkladri)
<br> PO: MS Hatd
<br> Cislo
poloZky
<br> N{zev poloZky SU
Vfchozi rok
<br> 2018
<br> RoznoCtovf vfhled
2019 2020 2021
<br> NAKTADY CETKEM 436{ 435.4374 434t
<br> NaKtaov z ctnnosll 1404 1431 1428 142!
1 SDotfeba materi6lu 501 21! 217 2't? 218
<br> Spotieba energie 502 31i 32( 322 318
8.oravv a udrzovanl 511 14i 15C 152 148
<br> lestovne 51 1 1
fstatni sluZbv 51 39: 39i 393 394
<br> l3 Vlzdov6 n6kladv 521 11( 115 117 116
14.Zek.soc.Doiisi6ni 524 I 14 1e 1
15 Jtne soc.ooilstenl 525 8
16.aaK.soc.naKtaov 527 oi 6t 6e 61
20.Jin6 dan6 a poplatky 538
2A fdoisv dlouhod.maietku 551
35.KIAOV Z UUM 558 11( 11 115 114
<br> JSralnt naKtaov z ctnnosrl 549 2l 2E 2e
fsiatni n6kladv
:inandni n6kladv 56x
<br> ltl Klaov na ransterv 571.572 296t 294e 291(
XXX z pfltmu XXX.XXX
/YNOSY CEIKEM XXX! XXXX 437! 4341
r'vnosv z ctnnosu 41 400 418 38S
<br> 1 /rinosv z prodeie vlastnich vtirobkil 601
2.y'inosy z prodeie sluzeb ovz 34( 350 32(
<br> y'Vnosv z Dronaimu 60:
8 Jine vvnosv z vlastnich vvkonu 60€
<br> to.lerp6ni fondir 64€ 55 53 54
17 Ostatni v'inosv z dinnosti 64€ 15 17 1( 15
<br> il.-tnancnr vvnosv 66)
vvnosv z $ansleru (ootace) 67't.672 3959 3955 395t 395€
<br> 1",r/'isledek hosood.oied zdan€nim L t
2,<,> /Vsledek hospodaleni bdin.Ut.obdobi I I
<br> v tis.Kd

Načteno

edesky.cz/d/971077

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz