« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci
Úřad městské části města Brna Brno-jih Magistrát města Brna Mariánské nám.13.61700 Brno Odbor do rev 3 B R N 0 p y % l 5 -05- 2024
<br> či (DNM.<.>.<.>.<.> \W“
<br> Priloha.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0218889/2023/16 VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXX Brno XX.XX.XXXX Č.J.: MMB/O196650/2024/KAU TEL./E-MAIL: 542 174 090,kaucky.jan©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci III.třídy,ul.K lávce,Brno-jih — výzva k podávání připomínek a námitek dotčených osob
<br> Uřad městské části města Brna \
<br> Brno-jih Vyvěšeno dne: 1 5 “05" 2025 Mariánské nám.13,61700 Brno \ Sejmuto dne: WL Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 1 5 05 7075
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a ozměnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu statutárního města Brna,městské části Brno—jih,obdržel dne 03.04.2024 od zpracovatele společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,Středisko útvar dopravního inženýrství,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno,návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci lll.třídy,ul.K lávce,Brno—jih,formou výkresu číslo 01.1,název výkresu: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ",název akce: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ ULICE K LÁVCE — MK",datum: „DUBEN 2024“,formát: „A3“,měřítko: „1:500“,č.zakázky: „0282—2024“ zpracovaného jmenovanou společností.Dále MMB obdržel dne 03.04.2024 písemný souhlas formou e-mailu s výkresovou dokumentací od městské části Brno—jih <.>
<br> MMB dne 04.04.2024 pod č.j.: MMB/0160207/2024/HL,spis.zn.: 5400/OD/MMB/0218889/2023/14 za...

Načteno

edesky.cz/d/9710679

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz