« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Volná místa - výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volná místa - výběrové řízení
Úřad městské části města Brna Brno-jih
<br> Mariánské nám.13,61700 Brno
<br> O
<br> _! Statutární město Brno “Š' 1 tl "05“ 20211 Městská část Brno—Kníničky č.j.060316).<.>.<.>.M.starostka příjem,:
<br> OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO JMENOVÁNÍ DO FUNKCE VEDOUCÍHO ÚŘADU (tajemník,tajemnice)
<br> Starostka městské části města Brna,Brno-Kníničky,v souladu s ust.© 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa „Vedoucí úřadu“ (tajemník/tajemnice)
<br> Místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna,Brno—Kníničky,Nová 11,Brno—Kníničky Pracovní úvazek: 1,0 (40hod.ltýdně)
<br> Platové podmínky: se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,v platném znění a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,12.platová třída <.>
<br> Charakteristika pozice:
<br> — plnění úkolů stanovených zákonem o obcích a dalšími zvláštními právními předpisy
<br> — komplexní zajišťování výkonu přenesené působnosti výkonu státní správy v rámci městské části - plnění úkolů uložených zastupitelstvem MČ a starostou
<br> — plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům městské části zařazeným do úřadu městské části
<br> — řízení,koordinace a kontrola činnosti úřadu
<br> — zabezpečování jednání Zastupitelstva městské části Brno—Kníničky
<br> — výkon dalších agend a činností vyplývajících z platných právních předpisů vztahující se k výkonu funkce vedoucího úřadu
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou Předpokládaný termín nástupu: od 01.07.2024 (nebo dle dohody)
<br> Požadavky: — vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v
<br> bakalářském studijním programu,právní vzdělání výhodou — znalost principů veřejné správy včetně právních předpisů...

Načteno

edesky.cz/d/9710678

Meta

Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz