« Najít podobné dokumenty

Město Ledeč nad Sázavou - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ledeč nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
strana 1/3
<br>
Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor dopravy
<br> náměstí Trčků z Lípy 18,582 91 Světlá nad Sázavou
Vaše č.j.: ---------- Vyřizuje: XXXXXXX XXXXX
Naše č.j.: MSNS/XXXX/XXXX/OD-XXSDZ-TIM Telefon: XXX 496 646
Světlá nad Sázavou dne: 15.05.2024 E-mail: posta@svetlans.cz
ID datové schránky: yptb58f
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Světlá nad Sázavou,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o silničním provozu“),na základě podnětu podaného 10.05.2024 žadatelem,tj.XXXXXXXX XXXXXX <,>
technické činnosti v dopravě,IČ XXXXXXXX,sídlo Popice 82,Jihlava (dále jen žadatel),a po projednání
s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina,územní odbor Havlíčkův
Brod,Dopravní inspektorát,Nádražní 59,Havlíčkův Brod ze dne 25.04.2024,č.j.KRPJ-49841-2/ČJ-
2024-161606 a po posouzení podnětu v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o
silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) stanovuje dne
15.05.2024:
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích č.II/347,č.III/34740,č.III34761 a č.III/34745
v působnosti ORP Světlá nad Sázavou,v termínu od 01.07.2024 do 31.08.2024,z důvodu
uzavírky silnice III/34745 v obci Dolní Město,dle grafické přílohy,která je nedílnou součástí
tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> důvod: Uzavírka silnice č.III/34745 v Dolním Městě
<br> Platnost stanovení: od 01.07.2024 do 31.08.2024
<br> Instalaci dopravního značení provede: XXXXXXXX XXXXXX,technické činnosti v dopravě,Popice XX <,>
Jihlava
<br> Odpovědná osoba: XXXXXXXX XXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> Podmínky:
<br>
1.) Použité dopravní značení a zařízení musí být schváleno pro provoz na pozemních
komunikacích a musí odpovídat V.L.6.1 a V.L...

Načteno

edesky.cz/d/9710588

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ledeč nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz