« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Chrlice - Aukční vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Chrlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška
Iii III 11111111111 1111111111 IIIlIIIIIIIIIIIIIII 111111111111111111 III 1 9496/B/2024-HMU1 Čj.: UZSVMÍSIl 2667I2024-HMU1 AUKČNÍ VYHLÁŠKA Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamaietku.cz.Termín konání elektronické aukce Touto ‚Aukční vyhláškou“ se vyhlašuje konáni elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,12800 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamaietku.cz.Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 4.6.2024v 13:00 hod.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 5.6.2024v 13:00 hod.Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Brno,odbor Hospodařeni s majetkem státu,Příkop 11,602 00 Brno.Kontaktní osobou je Ing.XXXXX XXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,e-mail: pavla.souckova@uzsvm.cz II.Podmínky účasti v elektronické aukci 1.Učast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Zpusob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést.2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále Jen „kauce“) ve smyslu Cl.5 odst 2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 1 000,00 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-4542362110710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 3.6.2024.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci.3.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným zpusobem,než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Chrlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz