« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Návrh opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh opatření obecné povahy.pdf
v ',v v I “' MESTSKY URAD RICANY Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Komenského nám.1619,25101 Říčany,tel.323 618 211,fax.323 618 264
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: zs DNE: 6.5.2024 NAŠE zn.; OŽP- 1 28678/2024-Ma Č.j.132294/2024—MURl/OVÚ/809 VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXXXX TEL.: XXX XXX XXX FAX: XXX XXX XXX EMAIL: petra.martanova©ricany.cz DATUM: 9.5.2024
<br>.'NÁVRH,OPATRENI OBECNE POVAHY
<br> Městský úřad v Říčanech,odbor životního prostředí - vodoprávní úřad,jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení 5 25 písm.b) a 5 27 odst.1 a odst.2 písm.b) zákona 274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění platných předpisů (dále XXX XXXXX o vodovodech a kanalizacích),a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení Š'30 zákona o vodovodech a kanalizacích a 5 11 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dálejen "správní řád")
<br> navrhuje
<br> na podkladě návrhu společnosti ENERGIE AG Kolín a.s <.>,Legerova 21,280 00 Kolín,jako provozovatele skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu,v souladu s ustanovením % 172 odst.1 správního řádu a podle 5 15 odst.4.zákona 274/2001 Sb <.>,zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích")
<br> opatření obecné povahy
<br> ve věci dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
<br> ve městě Kostelec nad Černými Lesy (katastrální území Kostelec nad Černými Lesy,Svatbín),v obci Jevany (katastrální území Jevany),v obci Vyžlovka (katastrální území Vyžlovka),v obci Štíhlice (katastrální území Štíhliee),v obci Kozojedy (katastrální území Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy),v obci Výžerky (katastrální území Výžerky),v obci Nučíce (katastrální území Nučice),v obci Prusice (katastrální území Prusice),v obci Oleška (katastrální území Oleška,Krymlov) <,>
<br> v termínu od 1.6.2024 do 31.8.2024
<br> Důvodem pro omezení užívání pitné vody je nedostačující množství vody ze stá...

Načteno

edesky.cz/d/9703660

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz