« Najít podobné dokumenty

Obec Vítanov - Informace o zákazu provozu kotlů I. a II. emisní třídy od 1. 9. 2024 a o plnění povinností podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

aktuality web.pdf
Informace o zákazu provozu kotlů I.a II.emisní třídy od 1.9.2024 a o plnění povinností
podle zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší
<br> Orgán ochrany ovzduší Městského úřadu Hlinsko upozorňuje občany obce s rozšířenou
působností Hlinsko na blížící se termín zákazu provozu kotlů na pevná paliva I.a II.emisní třídy
od 01.09.2024.Při výměně nevyhovujícího kotle je možné žádat o dotační program Pardubického
kraje Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II (OPŽP 2021 – 2027) <.>
Další dotační možnost je z programu Nové zelené úsporám <.>
<br> Bližší info k dotačním programům jsou na webu Krajského úřadu Pardubického kraje
<br> https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace/121210/kotlikove-dotace-pro-
nizkoprijmove-domacnosti-v-pardubickem-kraji-ii
<br> a Státního fondu životního prostředí
<br> https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/ <.>
<br> Povinnosti provozovatele spalovacího zdroje stanovené zákonem o ochraně ovzduší:
<br> • Provozovatelé spalovacího stacionárního zdroje mají povinnost provést pravidelně kontrolu
technického stavu a provozu u kotlů a topidel s napojením na teplovodní soustavu vytápění,které
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.Tento doklad o jejím
provedení musí předložit na vyžádání správního orgánu <.>
<br> Kontrola technického stavu a provozu zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně se provádí pravidelně nejméně jednou za tři XXXX a může být
případně nahrazena kontrolou podle zákona o hospodaření energií <.>
<br> • Topit pouze takovým palivem,které určil výrobce zdroje,a to jak pokud jde o druh,tak i jeho
kvalitu <.>
<br> • Provozovat kotel pouze v souladu s pokyny výrobce.Mít zdroj instalován včetně souvisejících
prvků,pokud je výrobce vyžaduje – akumulační nádoba,dochlazovací smyčka apod <.>
<br> • Provést revizi spalinové cesty při instalaci nového zdroje nebo úpravě komína a provádět
pravidelně kontrolu ...

Načteno

edesky.cz/d/9702593

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz