« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu ze dne 14.5.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu ze dne 14.5.2024.pdf
<.> /4
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: 321 748 111
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
TANNACO,a.s <.>
Kolínská 1
Kluk
290 01 PODĚBRADY
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 66472/24-noj
OD noj 6003/2024
<br> 3
<br> 0/0
XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 61677272
<br>
Datum: 14.05.2024
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele-
společnosti TANNACO,a.s.se sídlem: Kolínská 1,290 01 Poděbrady – Kluk,IČ.: 616 77 272
podaného v zastoupení na základě plné moci společností SEDOZ DZ,s.r.o <.>,IČ.: 24218537,se
sídlem: Primátorská 296/38,180 00 Praha 8 – Libeň a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie
Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát čj.KRPS-18103-2/ČJ-2024-010406
<br> stanoví v souladu s ustanovením §77,odst.1 zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů v obvodu působnosti zdejšího silničního úřadu přechodnou úpravu dopravního
značení silnicích II/125,III/12540,III/12543,III/12545,III/12546,III/12547 a III/12549 takto:
<br> z důvodu dokončení opravy havarijního stavu propustu ev.č.12547p v Zibohlavech za uzavírky silnice
III/12547 bude na silnicích II.a III.třídy v obvodu působnosti zdejšího silničního úřadu osazeno
přechodné dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto
stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se ...

Načteno

edesky.cz/d/9702518

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz