« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Chrlice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí Odboru investičního a majetkového

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Chrlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška k VŘ.pdf
PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
<br>
Přihlašuji se do výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí
<br> Odboru investičního a majetkového
<br> Úřadu městské části Brno-Chrlice
<br>
<br>
<br> Jméno,příjmení,titul: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
<br>
<br> Datum a místo narození: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
<br>
<br> Státní příslušnost: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
<br>
<br> Místo trvalého pobytu včetně PSČ: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
<br>
<br> Číslo občanského průkazu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
(číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního příslušníka)
<br> Telefon *:
*Nepovinný údaj ----------------------------------------------------------------
<br>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
<br> Níže uvedená část přihlášky se nevrací
<br>
<br> Pokud preferujete pro zrychlení komunikace během výběrového řízení využití e-mailové komunikace <,>
<br> uveďte prosím e-mail:
*Nepovinný údaj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
Žádám,aby v případě,že ve výběrovém řízení nebudu vybrán/a,byly po jeho ukončení moje osobní
<br> doklady vráceny na adresu:
<br>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
<br> Prosím vyznačte způsob vrácení Vašich dokladů: ...
VR_vedouci_OIM _2.pdf
1
<br>
tajemník
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
Tajemnice Úřadu městské části Brno–Chrlice vyhlašuje,v souladu s ust.§ 7 zákona č.312/2002 Sb.<,>
<br> o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon o úřednících“),výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> úředníka/úřednice
<br>
<br> vedoucí Odboru investičního a majetkového
<br>
Místo výkonu práce: Statutární město Brno,Úřad městské části Brno-Chrlice <,>
<br> Chrlické nám.4,643 00 Brno
<br>
<br> Pracovní úvazek: 1 (40 hod./týdně)
<br>
<br> Charakteristika práce: správa majetku svěřeného městské části: zejména
<br> • Řízení činností a procesů v rámci odboru
<br> • Koordinace a zajištění výkonu svěřených činností na úseku investic na území městské části
<br> • Výkon činností svěřených městské části na úseku dopravy (zejména ZUK,blokové čistění <,>
údržba komunikací atd.)
<br> • Zajištění a koordinace komunikace se stavebním úřadem ve věcech týkajících se svěřeného
majetku
<br> • Zajištění výkonu činností svěřených městské části na úseku územního rozvoje a výstavby
<br> • Odpovědnost za zpracování materiálů souvisejících s oblastí činnosti svěřené k projednání
orgánům městské části odboru
<br> • Odpovědnost za ekonomické využití svěřeného majetku v působnosti odboru a za procesy
související s hospodařením a finančními prostředky a s vyúčtováním nebo vypořádáním
<br> finančních prostředků
<br>
<br> Předpokládané datum nástupu: 1.7.2024 případně dle domluvy (pracovní poměr na dobu
<br> neurčitou)
<br>
<br> Platové podmínky: v souladu se zák.č.262/2006 Sb <.>,zákoníkem práce,ve znění pozdějších
<br> předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
<br> službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,11.platová třída,osobní příplatek,zaměstnanecké
<br> benefity – stravenkový paušál,příspěvek na dovolenou,příspěvek na penzijní připojištění <.>
<br>
<br> Předpoklady p...

Načteno

edesky.cz/d/9687910

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Chrlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz