« Najít podobné dokumenty

Obec Bílý Kostel nad Nisou - Opatření obecné povahy_bolševník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílý Kostel nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy ZDE
odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz
<br>
<br> Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> www.kraj-lbc.cz
<br> IČO 70891508
<br> DIČ CZ70891508
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Číslo jednací
<br> KULK 36324/2024
<br> OŽPZ 623/2024
<br> Oprávněná osoba/linka/email
<br> Ing.Habrda/401
<br> kristian.habrda@kraj-lbc.cz
<br> Liberec
<br> 10.května 2024
<br>
<br>
<br> N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U
<br> Krajský úřad Libereckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,jako věcně
<br> i místně příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu § 29 odst.1) a § 67 odst.1) zákona č <.>
<br> 129/2000 Sb <.>,o krajích,podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řád (dále jen „správní
<br> řád“),a § 77a odst.5 písm.f) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny (dále jen
<br> „zákon“),a podle § 13h odst.2 a současně § 37,§ 43 a § 44 zákona vydává opatření obecné
<br> povahy:
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Článek I <.>
<br> Předmět úpravy
<br> (1) Tímto opatřením obecné povahy se v rozsahu územní působnosti Krajského úřadu
<br> Libereckého kraje jako příslušného orgánu ochrany přírody (dále XXX XXXXXXX úřad)
<br> stanovují bližší podmínky uplatňování Zásad regulace bolševníku velkolepého
<br> (Heracleum mantegazzianum) v České republice1 (dále jen „Zásady regulace“) za
<br> účelem jeho odstranění,případně kontroly nebo izolace.Dle schválených Zásad regulace
<br> bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v České republice je jako
<br> dlouhodobý cíl stanovena úplná eradikace (úplné odstranění) bolševníku velkolepého
<br> na celém území ČR.Toto opatření obecné povahy se vztahuje na území Libereckého
<br> kraje v kompetenci krajského úřadu,tj.mimo území velkoplošných chráněných
<br> území (CHKO Jizerské hory,CHKO Lužické hory,CHKO Český ráj,CHKO České
<br> středohoří,CHKO Kokořínsko-Máchův kraj),území Krkonošs...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílý Kostel nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz