« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Úřad městské části města Brna Brno-jih Mariánské nám.13,61700 Brno
<br> Š 13-05-2024 BÍRINIOI
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> MMM Příloha.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> č.J.: MMB/0202799/2024/KAU VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> srazu.: 5400/OD/MMB/O457390/2023/9 TEL./E-MAIL: 542174 OSD/kaucky-ian©brn0-CZ
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — silnici III.třídy,SIM/15278 a veřejně přístupné účelové komunikaci,ulice Modřická a NN 1709 Brno
<br> Vyvěšeno dne: 1 3 -[]5- ZDZI,_ Uřad městské části města Brna Brno-jih Mariánské nám.13,61700 Brno
<br> Sejmuto dne: %,„\
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 1 3 -n5- mg
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a ozměnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — silnici III.třídy,SMI/15278 a veřejně přístupné účelové komunikaci,ulice Modřická a NN 1709,Brno,formou výkresu číslo: 02.1,pod názvem: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,název akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE MODŘICKÁ— |||/15278,NN 1709 - ÚK",datum: „PROSINEC 2023“,formát: „A4“,měřítko: „1:500",číslo zakazky: „0958-2023“,zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,|ČO:60733098,Středisko dopravního inženýrství,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno,s vydáním vyjádření dotčeného orgánu podle ustanovení š 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu — Policii České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno—měst...

Načteno

edesky.cz/d/9684003

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz