« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Schválený rozpočet MŠ Hatě, p.o. na rok 2018, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet MŠ Hatě, p.o. na rok 2018, formát    

Finanční plán 2018 NÁKLADY — hlavní činnnsf
<br> Název ' vkové organizace: Mateřská škola Brno,Hatě 19,spčvková or anizace
<br> číslo synu účtu název
<br> Náklady hrazené z příspěvku MČ & z výnosů PO
<br> sl.2 501 S třeba materiálu 12.6 000 ztoho: kancelářské ll 000 čistící rostředky 35 000 knihy,učební pomůcky,tisk 40 000 ostatní materiál 34 000 6 000
<br> 502 Spotřeba energie 268 000 z toho: elektřina 68 000 voda 48 000
<br> plyn 152 000
<br> ra audržování ' 89000 : opravy,údržl>a,revize 89000
<br> Cestovné 2 000 N na recentaci Ostatní služb 371 000 tovné l0 000 telefon,fax.rozhlas,intemet,televize 24 000 odvoz odpadu 10 000 ronájem klavíru,sl zabc.zař.12 000 autodo va 59 000 školení a vzdělávání 4 000 zpracování mezd 29000 ostatní služby 55 000 věcné náklady 1 10 000 práce na PC,CD 5 000 odstr.odpadu,septíl< 53 000
<br> Finanční plán 20% NÁKLADY - hlavní činnost
<br> Název ěvkové organizace: Mateřská škola Brno,I—ílatě l9_ ří vková or izace
<br> v \,v,V,„ ““*"“ Sym' Naklady hrazené z pnspěvku MC 3 z vynosu PO učtu název
<br> 521 Mzdové náklad ztoho: odměnyzFO ostatní 524 Zák.sociální pojištění ztoho: zdravotní 'íšlční sociální pojištění
<br> Ostatní sociální pojištění
<br> zákonné pojištění úrazu Zákonné sociální náklady
<br> preventivní prohlídky zaměstnanců ' BOZP a PO řidčl do FKSP pracovní oděvy a obuv vzdělávání zaměstnanců Ostatní sociální náklady Jiné okul & nále Manka & škody Jiné ost.nákla ištění ma e-tku a dalších rizik odvod za nesplnění ZPS ostatní
<br> Od isy majetku Nákl zod s.<.> hledávck Nákup DDHM Kurzové ztráty
<br> Ostatní finanční náklady
<br> Náklad celkem 1 053 000
<br> Název přísp.organizace:
<br> Finnnčníplán 2018 VÝNOSY _ hlavní činnost
<br> MŠ Hatě 19
<br> Číslo Sym- VÝNOSY účtu název.1018 602 Výnosy z prodeje služeb spolulinancování 609 Školné MŠ 340 000,00 ól 3 Změna stavu zásob výrobků 644 Výnosy z prodeje materiálu 648 Čerpání fondů l_"š 000,00 použití rezervního fondu VH finanční dary 13 000,00 použití F RIM použití FC) 649 Ostatní výnosy z činností ostatní výnosy z činností výnost za ŠVP (hrazeno rodiče) 662 Úroky l 000,00 669 Ostatní finanční výnosy 672 Příspěvky a dotace na provoz 3 816 000,00
<br> Příspěvek na provoz z MČ
<br> 700 000,00
<br> ostatní z OŠMT
<br> 3 I l6 000,00
<br> Výnosy celkem
<br> 4 170 000,00
<br> Výsledek hospodaření — prostředky MČ 1 000,00 Výsledek hospodaření » doplňková činnost Celkový výsledek hospodaření 1 000,00

Načteno

edesky.cz/d/968312

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz