« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 12.12.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení s programem zde
Obecní úřad Nučice
Nučice 2,281 63 Kostelec n.Č.l.- IČO:00235598
<br>
<br> Informace o konání zasedání
Zastupitelstva obce Nučice
<br> Obecní úřad Nučice v souladu s § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nučice:
<br>
Místo konání: Hospoda U Kubelků,Nučice
<br> Termín a doba konání: pondělí 12.12.2016 od 19.00 hod <.>
<br>
Navržený program zasedání:
1.Zpráva o dílčí kontrole hospodaření obce v roce 2016
2.Inventarizace za rok 2016
3.Uzavření mateřské školky v době vánočních prázdnin a dne 18.listopadu
4.Dar základní a praktické škole v Kostelci n.Č.l.na provoz školy za 1 žáka z Nučic
5.Dohoda o partnerství k projektu Studie odtokových poměrů včetně návrhu možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy
6.Smlouva s obcí XXXXX o uložení odpadu na skládce v Radimi v roce XXXX
X.Vyhláška obce o stanovení poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2017
8.Stanovení ceny vodného od 1.1.2017
9.Stanovení ceny Nučického zpravodaje v roce 2017
10.Adopce na dálku - indický chlapec
11.Stanovení výše odměn zastupitelů od 1.1.2017
12.Zřizovací listina MŠ Kuřátka Nučice
13.Revokace usnesení zastupitelstva č.1/6/2016 - o příspěvku MŠ Kuřátka Nučice
14.Revokace usnesení zastupitelstva č.9a/5/2016 a 9b/5/2016 - o pořízení lamp u dvojdomků
15.Ukončení smluvního vztahu a vypořádání závazku dle smlouvy o monitoringu fotbalových branek
16.Příprava prodeje 4 obecních pozemků u mateřské školky
17.Záměr pronájmu nebytového prostoru kadeřnictví
18.Různé
19.Diskuze
<br> V Nučicích dne 5.12.2016
<br>
Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
starosta obce Nučice
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce obce dne: 5.12.2016
Sejmuto z úřední a elektronické úřední desky obce dne: 13.12.2016

Načteno

edesky.cz/d/9654025

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz