« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka s programem
Obecní úřad Nučice
Nučice 2,281 63 Kostelec n.Č.l.- IČO:00235598
<br>
<br> Informace o konání zasedání
Zastupitelstva obce Nučice
<br>
Obecní úřad Nučice v souladu s § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nučice:
<br>
Místo konání: Hospoda U Kubelků,Nučice
<br> Termín a doba konání: pondělí 5.9.2016 od 19.00 hod <.>
<br>
Navržený program zasedání:
1.Slib zastupitele
2.Volba člena kontrolního výboru
3.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka v ZŠ Nerudova Říčany
4.Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti pro ČEZ Distribuce a.s <.>
5.Stavba jímky a oprava zdi u obecního úřadu
6.Rekonstrukce sprchových koutů v obecních bytech
7.Úpravu povrchu okolí víceúčelového hřiště a příprava pro osvětlení hřiště
8.Veřejné osvětlení ke dvojdomkům
9.Rozpočtové opatření č.3
10.Záměr pachtu obecních pozemků
11.Pronájem nebytového prostoru tělocvičny
12.Různé
13.Diskuze
<br> V Nučicích dne 29.8.2016
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
starosta obce Nučice
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce obce dne: 29.8.2016
Sejmuto z úřední a elektronické úřední desky obce dne: 6.9.2016

Načteno

edesky.cz/d/9654021

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz