« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Opatření o usmrcování kormorána velkého

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP příloha s tabulkou pro hlášení usmrcených ptáků
Příloha č.3 opatření obecné povahy MŽP č.j.55942/ENV/16-2810/630/16
<br> PŘEHLED O USMRCENÝCH JEDINCÍCH KORMORÁNA VELKÉHO
<br> - pro každého uloveného jedince vyplňte samostatný řádek
<br> Č.Datum odlovu Čas odlovu Místo odlovu
(název obce či k.ú.a název lokality <,>
<br> rybníka…)
<br> Název honitby Uživatel honitby Číslo kroužku
(byl-li pták
<br> takto označen)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2016-10-17T13:34:17+0200
DaS MŽP 386dab5bfbd36482ab5708b1b32ad79f52923391
<br>
2016-10-17T13:34:19+0200
Unknown signer 2b2fb788f0305bbbd8ba419b77a5c078718f6025
OOP o odchylném postupu usmrcování kormorána velkého
Ministerstvo životního prostředí
odbor druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br>
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10,(+420) 26712-1111,www.mzp.cz,info@mzp.cz
<br>
č.j.55942/ENV/16 - 2810/630/16
<br>
<br> Návrh
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 5b
<br> odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon“),v souladu s ustanovením § 5b odst.1 - 4 zákona a § 171 a násl <.>
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
<br> řád“) <,>
<br> vydává
<br> odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo
<br> sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných)
<br> volně žijících živočichů na území Středočeského kraje
<br>
<br> Předmět úpravy
<br> Článek 1
<br> Ministerstvo životního prostředí tímto opatřením vydaným pod č.j.… a oznámeným
<br> veřejnou vyhláškou dne … (dále jen „opatření obecné povahy“) povoluje podle
<br> ustanovení § 5b odst.1 zákona
<br> a) osobám oprávněným k rybníkářství podle zvláštního zákona; 1
<br> b) osobám vykonávajícím rybářské právo podle zvláštního zákona2
<br> při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících
<br> živočichů odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat (prostřednictvím osob
<br> oprávněných podle zákona o myslivosti3)) jedince kormorána velkého stanoveného
<br> v § 5a odst.1 písm.a) zákona a zákazu držet usmrcené jedince stanoveného v § 5a
<br> odst.1 písm.e) zákona,a to za podmínek uvedených dále v tomto opatření obecné
<br> povahy <.>
<br>
1 § 3 zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybářství,ve znění pozdějších předpisů <.>
2 § 6 zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybářství,ve znění pozdějších předpisů <.>
3 § 39 zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br>
<br>
<...
Vyhláška s pokyny pro připomínky
MiniSWSwO životního Prostředí Ministerstvo životního prostředí odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Vršovická 65 10010 Praha 10
<br> Č.j.55942/ENV/16 - 2810/630/16 V Praze,dne 17.10.2016
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Ministerstvo životního prostředí,odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků (dále jen „MŽP“),jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle 5 5b odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vsouladu s š 25 a 5 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,tímto zveřejňuje
<br> návrh opatření obecné povahy,kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
<br> na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně zuicích živočichů na území Středočeského kraje <.>
<br> V návaznosti na novelizaci vyhlášky č.395/1992 Sb <.>,kterou byl v s účinností od 1.4.2013 vyřazen kormorán velký ze seznamu zvláště chráněných živočichů,přistoupilo MŽP k přípravě opatření obecné povahy,kterým se v souladu s & 5b odst.4 zákona stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Středočeského kraje.Důvodem pro povolení odchylného postupu je v souladu s & 5b odst.1 zákona prevence závažných škod na rybářství a účel ochrany (jiných) volně žijících živočichů <.>
<br> V souladu s 5 172 odst.4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli,jehož práva,povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,uplatnit u správního orgánu písemné připomínky,jež správní orgán využije jako podklad pro opatření obecné povahy a bude se jimi zabývat v jeho odůvodnění.Podle 9 172 odst.5 správního řádu mohou dále vlastníci nemovitostí,jejichž práva,povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky,a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění opatře...

Načteno

edesky.cz/d/9654003


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz