« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Středočeský kraj
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Číslo jednací: O87i91/2017/KUSK Stejnopis č.& Spisová značka: SZ_075918/2017/KUSK
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
<br> obce NUČIC E IČ 00235598
<br> za rok 2017/
<br> Přezkoumání hospodaření obce Nučice za rok 2017 bylo zahájeno dne 17.7.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 01.12.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.25 5/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Nučice Nučice 2 „ 281 63 Kostelec n.Cemými lesy
<br> Dílčí přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXX XXXXXX » kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Obec zastupovali: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní XXXXXXXXX XXXXXXX - provozni administrativní pracovník
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to: - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,- finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů,- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,— peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádán...

Načteno

edesky.cz/d/9653968

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz