« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Záměry statutárního města Brna, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry statutárního města Brna, formát    

č.j.MMB/0514848 /2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.pronájem části pozemku p.č.2033/1 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 2 m ² a prodej
části pozemku p.č.2033/1 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 18 m²,vše v k.ú.Žebětín
<br>
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br>
<br> 2.prodej pozemků p.č.1293/2 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 1 m²,p.č.1293/3
zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 22 m²,p.č.1293/8 ostatní plocha,jiná plocha <,>
<br> o výměře m²,p.č.1293/9 zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr,o výměře m² <,>
<br> v k.ú.Staré Brno
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/0514848 /2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 3.pronájem části pozemku p.č.13 / orná půda,o výměře 993 m² v k.ú.Brněnské
Ivanovice na dobu od 1.4.2018 do 31.10.2018
<br>
<br>
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br>
<br> 4.prodej částí pozemku p.č.20 2 ostatní plocha,jiná plocha,o celkové výměře 3 m²
(5 m²+ m²+ m²+ 8 m²+ m²+ m²),částí pozemku p.č.8 ostatní plocha,jiná
<br> plocha,o celkové výměře m² 2m²+10 m² + m²+ m²+ m²+ 8 m² + m²) a části
<br> pozemku p.č.8 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře m²,vše v k.ú.Žebětín
<br>
<br>
č.j.MMB/0514848 /2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br> 5.prodej částí pozemků.č.ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 11 m²,p.č <.>
/1 ostatní plocha,ostatní dopravní plocha o výměře 3 m²,vše v k.ú.Bystrc
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/0514848 /2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br> 6.prodej id.1/ pozemku p.č.18 8/ zahrada,o celkové výměře 2 m²,k.ú.Štýřice
<br>
<br>
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br>
<br>
<br> 7.pronájem pozemků
část p.č.1023/2 ost.pl <.>,jiná pl.o výměře 1 0 m² <,>
<br> část p.č.1023/8 ost.pl <.>,zeleň o výměře 888 m² <,>
<br> část p.č.1023/9 ost.pl <.>,zeleň o výměře 0 m² <,>
<br> část p.č.1023/10 ost.pl <.>,ost.kom.o výměře 22 2 m² <,>
<br> p.č.1023/12 ost.pl <.>,jiná pl.o výměře 10 m² <,>
<br> p.č.1023/13 ost.pl <.>,ost.kom.o výměře 132 m²,vše v k.ú.Pisárky
<br>
<br>
č.j.MMB/0514848 /2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5
<br>
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.217 <,>
<br> tel.542173079,e-mail: rackova.irena@brno.cz)
<br>
<br>
<br> 8.pronájem pozemků
část p.č.2828/1 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 13.2 0 m²
<br> p.č.2828/92 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře.932 m²
<br> p.č.2828/93 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 208 m²
<br>
<br>
č.j.MMB/0514848 /2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 6
<br> p.č.2828/9 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 0 m²
<br> p.č.2828/2 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 1.2 m²
<br> část p.č.2839/ ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 1.913 m²
<br> p.č.28 0 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 2 m²
<br> p.č.28 2 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře.1 m²
<br> p.č.28 3/1 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 10.3 m²
<br> p.č.28 3/2 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 90 m²
<br> p.č.28 3/3 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 0 m²
<br> p.č.28 3/ ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 0 m²
<br> části p.č.28 /1 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře celkem.2 1 m²
<br> 180 m²+.091 m²)
<br> p.č.28 /2 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 1.022 m²
<br...

Načteno

edesky.cz/d/963659

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz