« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřad městské části města Brna Brno-jih Mariánské nám.13,61700 Brno
<br> Magistrát města Brna
<br> 09 “05“ 20% Odbor dopravy č.j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.9.5%?.<.>.<.>.<.>.<.> 3% _
<br> Č.J.: MMB/0190840/2024/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0178058/2024/3 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal©brno.cz
<br> DOŠLO
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> „ _ Úřad městské čá t' ' Vyveseno dne.Ug -05- ŽUŽL Brno-sjih mesta Brna Mariánské nám.13,61700 Brno
<br> Sejmuto dne: vuř _
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-67489-2/ČJ-2024-0602Dl,v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602Dl ze dne 02.04.2024,jimž je podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Renčova 38,621 00 Brno (dále jen „Policie ČR") <,>
<br> na základě ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,s t a n o v i
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích — silnici ||/641: ul.Černovická,silnici: |||/15278: ul.Sokolova,místních komunikacích: ul.Dufkovo nábř <.>,ul.Vodařská,ul.Kšírova,ul.Pěšina,ul.Klávce,ul.Ke koupališti,ozn.komunikace NN 1360 (cyklostezka),ozn.komunikace NN 2897 (cyklostezka),a veřejně přístupných účelových komunikacích: ul.K nábřeží,ozn.komunikace NN 2257 (napojení na silni...

Načteno

edesky.cz/d/9634578

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz