« Najít podobné dokumenty

Město Ledeč nad Sázavou - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ledeč nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> *KUJIXP1SJS3U*
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu
Ke Skalce 5907/47,586 01 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 198,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu
Aktualizace č.10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
<br> a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> Krajský úřad kraje Vysočina,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel
aktualizace zásad územního rozvoje dle § 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákona“),ve spojení s § 334a odst.2 zákona č.283/2021 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „nový stavební zákon“) <,>
<br> o z n a m u j e
v souladu s § 42b odst.2 stavebního zákona v návaznosti na § 39 odst.1 stavebního zákona ve
spojení s § 334a odst.2 nového stavebního zákona <,>
<br>
konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.10 Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br>
v pondělí 10.6.2024 od 9:30 hod <.>
<br> v Kongresovém sále B1.05,budova B Krajského úřadu Kraje Vysočina <,>
Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
<br>
Návrh Aktualizace č.10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území jsou v tištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina <,>
odboru územního plánování a stavebního řádu,Ke Skalce 5907/47,586 01 Jihlava a dále jsou
vystaveny na Portálu územního plánování Kraje Vysočina (https://pupo.kr-vysocina.cz/),téma
„Územní plán kraje“,záložka „Projednávané dokumentace“ <.>
<br>
Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací/spisový znak Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne
<br> KUJI 46293/2024
OUP 342/2022 - 37
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
<br> X.X.2024
<br> Obce Kraje Vysočina
<br>
<br>
<br>
<br> Čí...

Načteno

edesky.cz/d/9632769

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ledeč nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz