« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Rozpočtové opatření č. 9/2017, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 9/2017, formát    

Statutární město Brno Městská část Brno—Ivanovice Mácova 3,621 00 Brno
<br> Schváleno Zastupitelstvem MČ Brno - Ivanovice dne 14.12.2017
<br> Rozpočtové opatření č.9 dne: 14.12.2017 & Pol.ÚZ Věcná náplň Kč (tis.) Příjmy 5 1361 Správní poplatky 5 Výdaje s 2219 5137 77 DDHM - chodníky _10 2219 5139 77 Nákup materiálu — chodníky 5 2219 5169 77 Ostatní služby - chodníky 5 3322 5139 Nákup materiálu 2 3322 5169 Ostatní služby _2 3421 5139 Nákup materiálu -10 3421 5171 Opravy a udržování - dětské hřiště 16 3745 6122 Stroje,přístroje a zařízení _15 374 5 6123 Dopravní postředky - traktor 72 6171 5137 Nákup DDHM _14 6171 5909 Ostatní neinv.výdaje j inde nezařazené —85 61 71 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 2 6171 5161 Poštovné 2 6171 6122 Stroje,přístroje a zařízení - skříňka na defibrilátor 42 6171 5171 Opravy a udržování -6 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1
<br> Statutární město Brno Městská část Brno - Ivanovice
<br> V Brně dne 18.12,2017
<br> VÝPIS
<br> usnesení ze XVII.zasedání Zastupitelstva městské části Brno — Ivanovice konaného dne 14.prosince 2017
<br> Usnesení č.5
<br> Zastupitelstvo Městské části Brno — Ivanovice schvaluje rozpočtové opatření č.9/2017 <.>
<br> Usnesení bylo přijato <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXX,vr.starostka MČ Brno - Ivanovice
<br> Za správnost výpisu: „„ 7 (MÍČ 726ng „.Ing.XXX XXXXXXXXXXX,tajemnice/óMČ Brno—Ivanovice

Načteno

edesky.cz/d/959931

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz