« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - ČEVAK - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚD - Tabulky - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023.pdf [0,24 MB]
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2023 Příjemce vodného a stočného: ČEVAK a.s.(IČO 60849657)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny Kamenný Újezd
<br> I.Příjemce vodného a stočného
<br> Obchodní společnost IČO Adresa: ulice,č.p.Adresa: PSČ obec Forma
<br> ČEVAK a.s.60849657 Severní 2264/8 37010 České Budějovice právnická
<br> II.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Obchodní společnost IČO Adresa: ulice,č.p.Adresa: PSČ obec Forma
<br> ČEVAK a.s.60849657 Severní 2264/8 37010 České Budějovice právnická
<br> III.Vlastník
<br> Obchodní společnost IČO Adresa: ulice,č.p.Adresa: PSČ obec Forma
<br> Obec Kamenný Újezd 00245062 Náměstí 220 37381 Kamenný Újezd právnická
<br> Vypracoval: XXXX XXXXXXX
Kontroloval: XXX XXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
<br> Datum: XX.X.2024
Schválil: Ing.XXXXXXXXX XXXX
E-mail: stanislav.vana@cevak.cz
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2023 Příjemce vodného a stočného: ČEVAK a.s.(IČO 60849657)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny Kamenný Újezd
<br> IČPE související s cenou podle povolení k provozování
IČPE Název provozní evidence
<br> 3102-662925-00245062-1/1-60849657 Kamenný Újezd - Bukovec - vodovodní síť
3102-662925-00245062-1/2-60849657 Kamenný Újezd přívodní řad PM VSJČ - VDJ K.Újezd
3102-662925-00245062-1/3-60849657 Kamenný Újezd,Kosov,Plavnice - vodovodní síť
3102-662925-00245062-3/1-60849657 Kamenný Újezd - Doly - stoková síť
3102-662925-00245062-3/2-60849657 Kamenný Újezd,Plavnice - stoková síť
3102-662925-00245062-4/1-60849657 ČOV Kamenný Újezd-Doly
3102-662925-00245062-4/2-60849657 ČOV Kamenný Újezd
3102-673111-00245062-1/1-60849657 Kamenný Újezd - Krasejovka - vodovodní síť
3102-673111-00245062-1/2-60849657 Kamenný Újezd - Milíkovice - vodovodní síť
3102-673111-00245062-3/1-60849657 Kamenný ...
ÚD - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023.pdf [0,06 MB]
%“ ČEVAK
<br> ČEVAK a.s <.>
<br> Severni 2264J8 37010 České Budějovice
<br> Váš dopis Č.j.: Ze dne: Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
<br> ID XXX.schránky Datum:
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> v souladu se zněním g36 odst.5 a 8 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění Vám zasíláme Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023 k vyvěšení na úřední desce <.>
<br> Zároveň Vás chceme informvovat,že jsme splnili předepsanou informační povinnost ve vztahu k Ministerstvu zemědělství CR a požadované informace za kalendářní rok 2023 jsme odeslali v elektronické podobě <.>
<br> Pro Vaši informaci uvádíme plné znění výše citovaných odstavců:
<br> (536 odst.5) „Vlastník vodovodu nebo kanalizace,popřípadě provozovatel,pokud je k tomu vlastníkem zmocněn,je povinen nejpozději do 30.dubna kalendářního roku způsobem uvedeným v prováděcím právním předpisu zveřejnit porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce.Vykázaný rozdíl vyšší než 5% hodnot kalkulovaných musí být zdůvodněn.Porovnání je vlastník vodovodu nebo kanalizace,popřípadě provozovatel,povinen zaslat ve stejném termínu a velektronické podobě a ve stanovené formě ministerstvu.Vpřípadě,že v předchozím kalendářním roce bylo zpracováno více kalkulací cen pro vodné a stočné,zveřejní se každá platná kalkulace a na ministerstvo se zašle ve stanoveném elektronickém způsobu předání
<br> i součtová kalkulace.“
<br> (536 odst.8) „Povinnost zveřejnit informace podle odstavce 4 nebo 5 se považuje za splněnou okamžikem předání údajů podle odstavce 4 nebo 5 obecnímu úřadu obce,které se týká.Obec informace podle - odstavce 4 zveřejní na úřední desce obecního úřadu nebo oznámí,kde jsou tyto informace zpřístupněny,— odstavce 5 z...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz