« Najít podobné dokumenty

Město Ledeč nad Sázavou - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ledeč nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
Strana 1 (celkem 11)
<br> Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor životního prostředí
<br> náměstí Trčků z Lípy 18,582 91 Světlá nad Sázavou
Č.j.: MSNS/23304/2023/OŽP-5 Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXXX,DiS <.>
Světlá nad Sázavou dne: X.5.2024 Telefon: 569 496 647
Vypraveno dne: 6.5.2024 E-mail: kovarikova@svetlans.cz
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
R O Z H O D N U T Í
<br>
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Světlá nad Sázavou,odbor životního prostředí (dále jen: “MÚ“),jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb.<,>
o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „vodní zákon“) a dle
ustanovení § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen:
„správní řád“),s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst.5 vodního zákona a
ustanovení § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen: „stavební zákon“),v souladu s § 330 a 334a zák.č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon
(dále jen „nový stavební zákon“),v platném znění,účastníku řízení,kterým je:
<br> Žadatel:
Město Ledeč nad Sázavou,Husovo nám.7,584 01 Ledeč nad Sázavou
(IČ: 00267759)
<br> Zástupce žadatele na
základě plné moci:
<br> Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod,a.s <.>,Žižkova 832,580 01 Havlíčkův Brod
(IČ: 48173002) (dále jen „VaK HB“)
<br>
<br> v lokalitě:
<br>
Místo stavby:
<br> pozemek parc.č.:
2155/28,2148/2,2155/29 <,>
2136/9 a 2136/10
<br> katastrální území: Ledeč nad Sázavou
<br> obec: Ledeč nad Sázavou
<br> orientační určení polohy S-JTSK (napojení na
stávající vodovod – začátek úseku ZÚ V01):
<br> Y: 687545,7795
<br> X: 1093561,2004
<br> orientační určení polohy S-JTSK (napojení na
stávající kanalizaci – šachta NBk):
<br> Y: 687415,9177
<br> X: 1093704,7808
<br>
<br> I.podle ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona,§ 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006...

Načteno

edesky.cz/d/9589354

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ledeč nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz