« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Úřad městské části města Brna ' Brno-jih Mariánské nám.13,61700 Brno
<br> “55—33-8202“ „ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Příloha --------------------------------- KRAJ—S (Ý ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Č.j.: JMK 66815/2024 Sp.zn.: JMK 46587/2024 OD Brno,03.05.2024
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.& 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX O silničním provozu),ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — na silnicích I.třídy,postupem v souladu s ust.Š 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě podnětu právnické osoby: SMB — MČ Brno—jih,Mariánské nám.13,617 00 Brno,IČ: 449 92 785 zastoupené na základě plné moci společností DOKA,s.r.o <.>,Na Návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 634 71 752 (dálejen podatel),ze dne 22.03.2024,po projednánís Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 Praha 4,Závodem Brno,šumavská 33,656 09 Brno,IČ: 659 93 390,jakožto organizací pověřenou výkonem práv státu k dotčené silnici I.třídy,a po projednání s Policií ČR,Městským ředitelstvím policie Brno,Dopravní inspektorát Brno — město,Renčova 38,621 00 Brno,lČ: 75151499 (č.j.KRPB—37958—2/ČJ—2024—0602Dl ze dne 01.03.2024),vydává podle ust.š 77 odst.1 písm.a) v souladu s ust.š 77 odst.5 zákona O silničním provozu
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městská část Brno-j ih Doručeno: 03.05.2024
<br> silnice: l/41 Brno — dálniční přivaděč Brno—jih HERJIH/Ú'ižgiťgzll druh= ll/sv:
<br> v místě: ul.Hně...

Načteno

edesky.cz/d/9588667

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz