« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Chrlice - Oznámení o konání školení členů okrskových volebních komisí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Chrlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání školení členů okrskových volebních komisí
y do Evropského parlamentu
konané ve dnech 7.a 8.�ervna 2024
<br> Oznámení o konání školení �lenp okrskových volebních komisí
<br> ustanovením § zákona �.ách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějbích předpisů (dále jen „zákon o volbách)
<br> akolení k zásadám hlasování a k systému zjibťování a zpracování výsledků hlasování,se koná
<br> �tvrtek 25.května době 13:00 –
administrativním a bkolícím centru Krajského úřadu JMK,Brno,Cejl 73,1.patro,aula �.117 <.>
<br> Pou�ení:
 Podle ustanovení § 19 odst.5 zákona o volbách,jsou předsedové místopředsedové zvolení na 1 <.>
<br> zasedání okrskových volebních komisí a zapisovatelé jmenovaní starostou,povinni zú�astnit se
školení zásadám hlasování a k systému zjibťování a zpracování výsledků hlasování <.>
<br>  ustanovení § 61 odst.1 zákona o volbách a § 10 odst.1 vyhlábky �.409/2003 Sb.k provedení
zákona o volbách,má �len okrskové volební komise nárok na zvlábtní odměnu za výkon funkce
<br>  ustanovení § 10 odst.4 vyhlábky �.409/2003 Sb.k provedení zákona o volbách případě,že
se �len okrskové volební komise vbech jednání komise nezú�astňuje,obecní úřad celkovou výbi
odměny krátí v poměru podle evidence o jeho ú�asti na jednáních okrskové volební v�.ú�asti
na prvním zasedání OVK); přitom není rozhodné,zda je ú�ast omluvená �i neomluvená
<br> Ing.Lukáb Fila
<br> Vyvěbeno dne:
<br>.J.:
<br> VYŘIZUJE: Miroslava Houbťová
<br> PO ET LISTo:
<br> Volba prezidenta České
<br> konaná ve dnech 12.a 13.ledna
<br> (případné II.kolo volby 26.a 27 <.>
<br> Á N Í
<br> zapisovatelů okrskových volebních komisí
<br> ustanovením § 14 odst.1
písm.e) a § 19 zákona č.275/2012 Sb <.>,o
volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě
<br> platném znění <,>
uji zapisovatele okrskových volebních
<br> komisí v městské části Brno
<br> Volební okrsek č.5001 se sídlem v ZŠ Jana
<br> ng.XXXXX XXXX
XXXX,bydliště Nad Tratí XXX,XXX XX
Bílovice nad Svitavou <.>
<br> Obdrží:
<br> Zapisovatel,předseda,místopře...

Načteno

edesky.cz/d/9587974


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Chrlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz