« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Pozvánka na první zasedání OVK, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na první zasedání OVK, formát    

VÁŠ DOPIS ČJ.:
<br> (,'/W.<.>.? %er „flv—“7
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ČJ,; MCBIVA 02613/17 delegovaní zástupci do okrskových volebních komisí
<br> VYRiZUJE: Chaloupková
<br> TEF- 541 226 695
<br> FM 549 271 494
<br> BMW“ tajemnik©ivanovice.brno.cz
<br> DATUM: 2017-12-14
<br> Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí
<br> Vážení <,>
<br> vsouladus ust.& 18 odst.2 zákona č 275/2012 Sb <.>,o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (dále Jen „zákon o volbě prezidenta republiky“),jste byli delegováni do okrskové volební komise v Městské části města Brna,Brno—Ivanovice pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12.a 13.ledna 2018,případné 11.kolo ve dnech 26.a 27.ledna 2018.V souladu s 5 14 odst.1 písm.lt) a 5 14 odst.2 zákona o volbě prezidenta republiky Vám oznamujL že první zasedání okrskových volebních komisí volebních okrsků č.6001 a 6002 se koná
<br> ve středu 20.12.2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Uřadu městské části města Brna,Brno —— Ivanovice,Mácova 3,621 00 Brno <.>
<br> V souladu s ust % 14 odst.2 zákona o volbě prezidenta republiky se oznámení o svolání prvního zasedání oklskove volební komise doručuje do vlastních rukou delegovaným zástupcum a současně se zveřejní na úřední desce UMC Brno Ivanovice Oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na ul edm desce <.>
<br> Na prvním zasedání okrsková volební komise vylosuje ze svých členů předsedu a místopředsedu a všichni členové složí slib.Nedostaví—li se delegovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise bez omluvy,nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a bude povolán náhradník <.>
<br> V případě dotazů kontaktujte zapisovatelku okrskové volební komise volebního okrsku č.6001 Ing.Chaloupkovou,tel.736 536 730,541 226 695,emailová adresa: tajemnik©ivanovice.brno.cz <.>
<br> 115g.XXXX XXXXXXXXXX starostka MČ Brno — Ivanovice
<br> ha)/XXXXX X/XX r % %? “Za/72

Načteno

edesky.cz/d/956798

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz