« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Evidence přestupků v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz přestupků za rok 2018
Pokyny pro vypnění
PŘEHLED PŘESTUPKŮ ZA ROK 2018 - Ministerstvo průmyslu a obchodu
NÁZEV SPRÁVNÍ ORGÁNU: XY
<br>
Pokyny pro vyplňování tabulek
<br> 1.Na druhém řádku tohoto listu vyplňte název obce nebo kraje (popř.označení správního úřadu),jehož se vyplňované údaje týkají <.>
2.Na dolní liště klikněte pravým tlačítkem na šipku vpravo a vyberte ze seznamu příslušný zákon <.>
3.Na listu vztahujícím se k příslušnému zákonu dvakrát klikněte na příslušnou buňku a vepište,popřípadě upravte,číselný údaj <.>
4.Vyplňujte pouze údaje o Vámi projednaných přestupcích v daném roce (ostatní pole ponechte prázdná).Např.: Přestupek spáchaný
v roce 2017 byl v roce 2017 oznámen a v tomtéž roce o něm bylo zahájeno řízení s tím,že rozhodnutí bylo vydáno až v roce 2018.Do přehledu přestupků se zahrne pouze vydané rozhodnutí,neboť k ostatním skutečnostem (oznámení přestupku,zahájení řízení) došlo v roce 2017 <.>
5.Vyplňujte pouze listy se zákony upravujícími Vaši působnost (viz níže).Všechny údaje vyplňuje prvostupňový orgán <.>
Do tabulky se vyplní údaje týkající se všech orgánů obce/kraje,tj.včetně komisí pro projednávání přestupků,obecní policie,obecního
a krajského úřadu <.>
6.V tabulkách nepřidávejte ani neodstraňujte listy.V tabulkách neodstraňujte ani nepřidávejte řádky a sloupce <.>
7.Pro sečtení údajů z více tabulek doporučujeme použít níže uvedené tlačítko "Sečíst (vyberte soubory)".V případě,že na uvedené tlačítko nelze kliknout,zavřete soubor,znovu ho otevřete a povolte používání maker (klikněte na tlačítko s názvem "Povolit obsah" v horní části) <.>
8.Po kliknutí na tlačítko Sečíst (vyberte soubory) budete vyzváni k vybrání souborů s vyplněnými tabulkami,které mají být sečteny.Předpokladem pro úspěšné sečtení je,že tabulky budou mít stejnou strukturu,tj.stejný počet řádků,sloupců a listy s jednotlivými zákony budou uvedeny ve stejném pořadí.Při sčítání většího množství souborů může celý proces trvat delší dobu (v případě problémů vyberte k sečtení postupně menší počet so...

Načteno

edesky.cz/d/9513349

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo průmyslu a obchodu      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz