« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Severočeská vodárenská společnost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Severočeská vodárenská společnost
Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce Vážení odběratelé společnosti Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.provozujrci infrastrukturní majetek obcí a měst regionu Ústeckého a Libereckého kraje ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s <.>,předkládáme porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce.Za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 byly účtovány ceny: voda pitná voda odpadní voda pitná předaná do související infrastruktury odpadní voda převzatá ze související infrastruktury bez DPH s DPH 62,56 Kč/m3 68,82 Kč/m3 53,90 Kč/m3 59,29 Kč/m3 50,40 Kč/m3 55,44 Kč/m3 45,29 Kč/m3 49,82 Kč/m3 Při stanovení uvedených cen se společnost řídila věcnými podmínkami a závazným postupem daným zákonem č.526/1990 Sb <.>,o cenách a vyhláškou č.450/2009 Sb <.>,kterou se provádí zákon o cenách.V souladu se zněním zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o vodovodech a kanalizacích) Vám oznamujeme,že porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce bylo zpracováno dle Výměru Ministerstva financí č.01NODA/2022,o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací,ve znění výměru MF č.02NODA/2022,výměru MF č.03NODA/2022,výměru MF č.04NODA/2022 a výměru MF č.05NODA/2022 a souvisejících předpisů,v členění nákladových položek odpovídajícím příloze č.20 vyhlášky č.428/2001 Sb <.>,kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích a zveřejněno na internetových stránkách společnosti Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.k 30.4.2024.Schválil: Zpracoval: Ing.Al š Neruda finanční ředitel XXXXX XXXXXXXX manažer útvaru plánu a financí POROVNÁNÍ VŠE~H POLOŽEK KALKULACE CEN PRO VODNÉ A CEN PRO STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2023 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE I.Pf...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz