« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci
Městská část.Brno-jih Doručeno: 29.04.2024
<br> B R N 0 Odbor dopravy ím“ ll/sv: b007e58f0d320a |" SP- ZN-I 5400/OD/MMB/0216576/2023/12 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXX Brno XX.XX.XXXX Č- J-i MMB/XXXXXXX/XXXX/RY TEL./E-MAIL: 542 174 763/ryba_peter©brno,cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — místních komunikacích III.třídy,ulice Schwaigrova a Tuháčkova,Brno — výzva kpodání připomínek a námitek dotčených osob
<br> Úřad městské části města Brna Brno-jih
<br>.Mariánské nám.13,61700 Brno Vyveseno dne= 29 “04“ m" Úřad městské části města Brna „$,Brno-jih g Sejmuto dne: Mariánské nám.13,617 00 Br čj /i'\
<br> !%; Příloha:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),ve věci obdržel dne 24.04.2024 opravené podání - žádost,na základě plné moci statutárního města Brna městské části Brno-jih,která je přílohou žádosti,o stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích — místních komunikacích III.třídy,ulic Schwaigrova a Tuháčkova,Brno,zaslané společností SIGNEX,spol.s r.o <.>,lČO: 49971344,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,včetně zpracované projektové dokumentace formou schématu číslo: 1.3,s obsahem: „TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ",místo akce: „BRNO,ul.Tuháčkova,Schwaigrova",název akce: „doplnění IP 10a,úprava E 13,úprava omezení,doplnění sloupků“,číslo objednávky: „č.o.230128",datum: „22.04.2024“.V příloze ktomuto upraveněmu návrhu byla i písemnost pod názvem Rozhodnutí povolení umístění pevné překážky,vydané Úřadem městské části města Brna,Brno — jih,Silničním správním úřadem dne 02.04.2024 pod č.j.: MCBJIH/03826/2024/SÚ/Br,sp.zn.: S-MCBJIH/0...

Načteno

edesky.cz/d/9498931

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz