« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Svolání ZMČ, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání ZMČ, formát    

Statutární město Brno Městská část Brno—Ivanovice Starostka MC Brno—Ivanovice
<br> Informace O konání XVII.zasedání Zastupitelstva městské části Brno — Ivanovice
<br> MC Brno — Ivanovice v souladu s ustanovením © 93 odst.1 zákona č 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání XVII.zasedání Zastupitelstva MC Brno — Ivanovice svolaneho starostkou Ing.Janou Bohuňovskou v souladu s š 91 odst.1 zákona o
<br> obcích.Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Ivanovice,Mácova 3 Doba konání: 14.12.2017 od 18.00 hod <.>
<br> Navržený program:
<br> F*WEQT'“
<br> saw
<br> 9 <.>
<br> 10.11.17
<br> 1,3.14.15 <.>
<br> 16.17 <.>
<br> Určení ověřovatelů zápisu (% 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> Schválení programu
<br> Rozpočtové opatření č.8/2017 _ na vědomí
<br> Rozpočtové opatření č.9/2017
<br> Návrh rozpočtu MČ Brno—Ivanovice pro rok 2018
<br> Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
<br> Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách,za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
<br> Pověření starostky MČ Brno-Ivanovice k jednání s Českou poštou,s.p.ve věci zřízení pošty )artner na ÚMČ Brno—Ivanovice a k podpisu smlouvy
<br> Vyjádření ke změně stavby před dokončením na pozemku p.č.] 13/5,k.ú.Ivanovice,ul.Zatloukalova
<br> Vyjádření vlastníka zatrubnění vodního toku na pozemku p.č.1 130/73,k.ú.Ivanovice k realizaci vedení přípojek inženýrských sítí k RD v ul.Příjezdová
<br> Vyjádření vlastníka zatrubnění vodního toku k realizaci vedení přípojek inženýrských sítí k RD na pozemku p.č.431/3,k.ú.Ivanovice v ul.Kouty
<br> Vyjádření ke svěření pozemku p.č.965/169,k.ú.Ivanovice,který vznikl geometrickým plánem č.1703—262/2016 při ul.Černohorská
<br> Zápis o kontrole Kontrolního výboru ZMČ Brno-Ivanovice
<br> Zápis o kontrole Finančního výboru ZMČ Brno-Ivanovice
<br> Termíny zasedání ZMČ Brno—Ivanovice v roce 2018 — 14.2 <.>,18.4 <.>,20.6.a 12.9 <.>,vždy v 17.00 hodin
<br> Různé
<br> Diskuse
<br> v Brně,07.12.2017 ?
<br> M V r.<.>.<.>.<.>.<.> f“ Ing.Jana Bohunovska starostka MC Brno — Ivanovice
<br> (.„ Vyvěšeno na úřední desce dne.“ 74 aid/L
<br> Sejm ulo :
<br> úřední desky dne:
<br> RazÍ/ko (: podpis o.s'oby pofvrzzg'ící ig/věšení na úřední desce:

Načteno

edesky.cz/d/949054

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz