« Najít podobné dokumenty

Obec Plužná - Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plužná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obce - akcionáři VaK Mladá Boleslav 2023 - vodné.pdf
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
<br> za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2023 Přijemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace XXXXX XXXXXXXX,a.s.(IČX XXXXXXXX)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny Obce - akcionáři VaK XXXXX XXXXXXXX,a.s <.>
<br> lll Vlastníci
<br> "» C>«-í
<br> VypíacoVal JanaReps'ova' vl/(;,vXh 7";'1" ]/ I)
Koníroloval Ing Jiíka Filipová 1,5,'L,ď,a./ // ITelefon 326376132 ď
<br> Dalum: 25 4 2024
<br> Schválil Ing.Vladimír Síehlik
<br> E-mail jíepsova@vakmb cz
<br> Á BOLESIJM a.s <.>
Cechova 1151
<br> 293 2,2 Mlaďá Boleslav
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
<br> za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
Za kalendáň'í íok 2023 Pňjemce vodného a síočného Vodovody a kanalizace XXXXX XXXXXXXX,a s (IČO XXXXXXXX)
<br> Telefon XXXXXXXXX 'k-XX 'r
<br>,7C)DOVODY A KANALIZACE
AíLADÁ BOLESIÁ% a.s <.>
<br> Čechova 1151
<br> 293 22 Mladá Boleslav[0
<br> Daíum 25 4.2024
<br> Schválil Ing.Vladimir Síehlík
<br> E-mail jíepsova@vakmb cz

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plužná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz