« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Záměry Statutárního města Brna, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry Statutárního města Brna, formát    

č.j.MMB/ 0482236 /2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej části pozemku p.č.130/2 − zahrada o výměře 78 m²,části pozemku p.č.130/3 −
ostatní plocha,jiná plocha o výměře 4 m²,části pozemku p.č.130/4 − ostatní plocha <,>
<br> ostatní komunikace o výměře 5 m²,vše k.ú.Soběšice,o celkové výměře 87 m²
<br>
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Bc.Drbošal,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173078,e-mail: drbosal.martin@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/ 0482236 /2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.prodej části pozemku p.č.3160/1 − ostatní plocha,zeleň,o výměře 4 m² v k.ú <.>
Kohoutovice
<br>
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Bc.Drbošal,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173078,e-mail: drbosal.martin@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3.směna pozemku p.č.1385/2 − zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 16 m² v k.ú.Veveří
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Kutá,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.209 <,>
<br> tel.542173543,e-mail: kuta.drahomira@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/ 0482236 /2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> 4.směna části pozemku p.č.132/1 − zahrada o výměře 39 m² (celková výměra 135 m²) a části
pozemku p.č.382/5 − ostatní plocha,zeleň o výměře 1 m² (celková výměra 35 m²),vše v k <.>
<br> ú.Bohunice
<br>
<br>
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5.pronájem pozemků p.č.722 − zastavěná plocha a nádvoří o výměře 302 m²,p.č.723 –
ostatní plocha jiná plocha o výměře 41 m²,p.č.724/11 – zastavěná plocha a nádvoří o
<br> výměře 34 m²,p.č.739/12 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m²,část p.č.724/7 –
<br> ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 6 m²,část p.č.739/1 – ostatní
<br> plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 617 m² vše v k.ú.Veveří,výpůjčka
<br> pozemků v ploše velkého (baseballového) hřiště část p.č.724/7 ostatní plocha sportoviště a
<br> rekreační plocha o výměře 582 m²,dvou částí pozemku p.č.739/1 − ostatní plocha
<br> sportoviště a rekreační plocha,o výměře 8 313 m² a o výměře 699 m²,část p.č.662/3 –
<br> ostatní plocha jiná plocha o výměře 3 m²,dvou částí pozemku p.č.662/5 – zahrada o
<br> výměře 50 m² a o výměře 9 m²,část p.č.741 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m² <,>
<br> v ploše malého (softbalového) hřiště,dvě části pozemku p.č.724/7− ostatní plocha <,>
<br> sportoviště a rekreační plocha,o výměře 1060 m² a o výměře 213 m² vše v k.ú.Veveří
<br>
<br>
č.j.MMB/ 0482236 /2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br>
<br>
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Boleslavová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.206 <,>
<br> tel.542173096,e-mail: boleslavova.eva@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/ 0482236 /2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 6.záměr pronájmu části pozemku p.č.1491/6 − ostatní plocha,zeleň,o výměře 2 m²,k.ú <.>
Veveří
<br>
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/ 0482236 /2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 6
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> vedoucí MO MMB
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno: od:
<br> do:
<br>
2017-12-01T10:11:57+0100
RNDr.XXX XXXXXXXXX XXXXXXXdbXXeXXXXXXfcXcXXdXXXfXdXcbXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/943943

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz