« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - Pozvánka na zasedání ZO - 2.5.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka ke stažení zde
O B E C M A L H O S T O V I C E
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Malhostovice č.p.75
PSČ 666 03 Tišnov 3
<br> okres Brno – venkov
kraj Jihomoravský
<br>
<br> Váš dopis / ze dne
<br> naše značka
<br>
vyřizuje
<br>
Malhostovice
<br>
/2024 Grűnwald 24.4.2024
Věc: pozvánka – zasedání ZO MALHOSTOVICE
<br> Svolávám tímto 21 zasedání zastupitelstva obce MALHOSTOVICE.Zasedání se koná ve čtvrtek 2.5.2024 v zasedací místnosti Obecního úřadu MALHOSTOVICE.Začátek v 19.30 hod <.>
Program: 1) Zahájení
<br> 2) Volba zapisovatele jednání
<br> 3) Volba ověřovatelů zápisu
4) Schválení programu jednání
5) Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO
6) Návrh na odprodej čekárny autobusové zastávky
7) Studie modernizace telekomunikační infrastruktury - informace
8) Žádost Mysliveckého spolku MALHOSTOVICE,z.s.<,>
9) Dodatek č.1 nájemní smlouvy mezi obcí a p.Michalem ŠRÁMKEM
10) Vyhodnocení nabídek uchazečů o zakázku „Dešťová kanalizace V Chaloupkách“
11) Cenová nabídka revitalizace vodního toku „ŠEKRAMSKÝ potok“
12) Smlouva o dílo – oprava opěrné zdi v obecním parku NUZÍŘOV
13) Provozní řád cyklostezky MALHOSTOVICE - ČEBÍN
14) Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku – pošta PARTNERS
15) Smlouva o dílo mezi obcí a f.AGROMELI Brno
16) Rozpočtové opatření obce č.5/2024
17) Různé – cenová nabídka herního prvku <,>
18) Diskuse
19) Návrh usnesení
20) Závěr
<br> Petr G R Ű N W A L D
<br> starosta obce v.r <.>
Vyvěšeno na úřední desce dne 24.5.2024 sňato dne.5.2024
<br> bankovní spojení
tel: 549 424 188 11 425 - 514/0600
IČO : 00 28 20 57
fax:549 425 103 XXXXXX XXXX
e-mail:malhostovice@volny.cz
<br>
<br> Občanům
<br>
<br> MALHOSTOVIC a NUZÍŘOVA

Načteno

edesky.cz/d/9433970

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz