« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Oznámení o přerušení elektrické energie_ul. Bystrcká

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bystrcká.PNG (PNG 432.79 kB)
„,wm w„ VĚD ',<,> ;,„„s „ Wu,„,<,> \ Ma,; m "3“ “i“ uv Wuv „sw/m " Am »- M„ * \ „m,„„ » „,Rezrdence „„ „ „GD „„ mam Ž,<.> „ínný „ „A M,<.> NEFKammsk „,“*““ " V „„ v! & \.„ss wm „m,„,m „w 5%“,„M M; _ „„ „m \ „,375/375 „zas Mun/_ "z“ \ „„ „„ „zob,„m \.m XXX „gm „„ „XX,XX \\ „„ W,„m a — \ * mm: \! 53" _ MBM mm,<,>,m,„„ “ „WW mw „\ _ » „ m,<.> __,„„ : „omg/"3 „M „WM ; 531,9 ' / “ffi \mu <,>
<br>.im
<br> ': „m <,>
<br>,m„z,<,>
<br> *,33 <,>
<br> ízwa
eon_oznameni (6).pdf (PDF 94.77 kB)
EG.D,a.s <.>
<br> Lidická 1873/36
602 00 Brno
www.egd.cz
<br> info@egd.cz
<br> Naše značka
240181722
<br> Sídlo společnosti:
Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně,oddílu B,vložka 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
<br> 1 / 2
<br> EG.D,a.s.Lidická 1873/36,602 00 Brno
<br> Brno,24.04.2024
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně
přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny
naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> EG.D,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5 zákona
č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem
v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EG.D.a.s <.>
<br>
<br> 2 / 2
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav <,>
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Odstávka číslo: 240181722
<br> Dne
23.05.2024
<br>
od 08:00
<br>
do 23.05.2024
<br>
16:00
<br> Vypnutá oblast:
oblast při ulici Bystrcká mezi garážemi a kamenolomem Bystrcká č.376 a přilehlé chaty ev.č.210 <,>
213.<.>.<.>.<.>.<.> odběry DpmB a staveniště pro oblast kamenolomu viz.orientační mapka,kde bíle je
vyznačena vypnutá síť
<br> Společnost EG.D,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k proveden...

Načteno

edesky.cz/d/9433750

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz