« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městská část Brno-j ih
<br> WPĚĚŽÉĚĚ? lllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll | "|“ || | llllllllllllllllllll SKY' úŘAO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE bomesefmm Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno Č.j.: JMK 62700/2024 Sp.zn.: JMK 46855/2024 OD Brno,24.04.2024
<br> OPATŘENÍ OBECNĚ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.5 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — na silnicích I.třídy,postupem v souladu s ust.5 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě podnětu právnické osoby: SMB - MČ Brno-jih,Mariánské nám.13,617 00 Brno,IČ: 449 92 785 zastoupené na základě plné moci společností DOKA,s.r.o <.>,Na Návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 634 71 752 (dále jen podatel),ze dne 22.03.2024,po projednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 Praha 4,Závodem Brno,Šumavská 33,656 09 Brno,IČ: 659 93 390,jakožto organizací pověřenou výkonem práv státu k dotčené silnici I.třídy,a po projednání s Policii ČR,Městským ředitelstvím policie Brno,Dopravní inspektorát Brno — město,Renčova 38,621 00 Brno,IČ: 75151499 (č.j.KRPB—37960—2/ČJ—2024—0602Dl ze dne 01.03.2024),vydává podle ust.š 77 odst.1 písm.a) v souladu s ust.5 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Úřad městslšé části města Brna
<br>.<.> _,<.>,<,> „.W.<.> rno-jih 5||n|ce.l/41 Brno — dalnicni privadec Brno-jih Mariánské nám.13.517 00 Brno,„,<,> o v miste: ul.Hnevkovskeho,Brno % 2 5 _nq- 20% „,<,>,<,> „,<.>.„ ' L duvod: konani kulturní akce: „Paleni carodejnic :; _____________ 059315 ___________ »
<br> termín: 30.04.2024
<b...

Načteno

edesky.cz/d/9433748

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz