« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Volné místo - výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - výběrové řízení
Statutární město Brno | Městská část Brno-Medlánky úřad městské části Brno-Medlánky
<br> Tajemník.Uřad městské čás_t_i města Brna Brno-jih Mariánské nám.13.61700 Brno 0 r 7 _! OZNAMENI % 25-05í_2024 o vyhlášení výběrového řízení č.2/2024 „.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„323.339.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Priloha.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Taj emník Úřadu městské části Brno—Medlánky
<br> vyhlašuje v souladu s © 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice — právník/právnička Úseku právního,životního prostředí a dopravy
<br> Místo yýkonu práce: Uřad městské části Brno—Medlánky,Hudcova 239/7,621 00 Brno
<br> Charakteristika pozice:
<br> Poskytuje právní poradenství pro úseky úřadu a vedení MČ,podílí se na přípravě materiálů projednávané v orgánech MČ,koncipuje návrhy smluv,kontroluje plnění smluvních podmínek,vede evidence smluv,zastupuje MČ na jednání navenek,zpracovává podklady pro vymáhání pohledávek a při uplatnění požadavku náhrady škody vůči MČ,vede agendu ochrany životního prostředí,zejména povolování kácení dřevin a stromů,řeší problematiku odpadů,ochrany ovzduší,předkládá plány pro přípravu a realizaci opatření v oblasti ochrany a tvorby zeleně,podává návrhy a připomínky k vyhláškám a nařízením města Brna,spolupracuje s příslušnými orgány a vydává rozhodnutí pro odstraňování vraků a vozidel bez TK dle zákona o pozemních komunikacích a dle zákona o výrobcích s ukončenou životností,spolupracuje s komisemi a výbory orgánů místní samosprávy,a další <.>
<br> Platové podmínky:
<br> se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,oplatových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách asprávě,ve znění pozdějších předpisů,se zařazením do 11.pla...

Načteno

edesky.cz/d/9433747

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz