« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - Usnesení a zápis z 20. zasedání ZO - 16.4.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení a zápis z 20. zasedání ZO - 16.4.2024
Usnesenía zápis z 20 zasedání Zastupitelstva obce MALHOSTOVICE ze
<br> dne 16.4.2024 konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu MALHOSTOVICE.Začátek v 19.30 hod.<,>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> ZO.!č.112012024 — schvaluje zapísovatclkou jednání paní Lucii HVÍŽĚOVOU.Hlasování 8 pro,0 proti a 0 se zdržel
<br> ZO!č.2f20/2024 — schvaluje ověřovatele zápisu XXXX XXXXX RÁČKA a pana Ing.Petra ODEIINALA.HXasovániX pro,0 proti a 0 se zdržel
<br> ZO/č.3/20!2024 — schvaluje předložený program jednání v bodě Různé doplněn o dodatek č.2 mezi obci a Vězeňskou službou Kuřim a žádostí občanů Nuzířova-zřizení cesty.Hlasování 8 pro,0 proti a 0 se zdržel
<br> Program jednání:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Volba zapisovatele jednání
<br> 3) Volba ověřovatelů zápisu
<br> 4) Schválení programu jednání
<br> 5) Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO
<br> 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospoda ření obce za r.2023
<br> 7) Studie modernizace telekomunikační infrastruktury - informace
<br> 8) Smlouva o dílo — oprava polních cest
<br> 9) Cenová nabídka opravy povrchu cyklostezky „V Luzích“
<br> 10) Cenová nabídka opravy opěrné zdi — obecní park N UZÍŘOV
<br> 11) Smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí a JI HOMORAVSKÝM krajem
<br> 12) Cenová na bídka úprav dětského hřiště v Malhostovicích
<br> 13) Oznámení o zřízení zástavního práva — traktor
<br> 14) Vyřazení plotostřihu Solo a hracího prvku-kolotoče z majetku obce
<br> 15) Smlouva o příspěvku - návrh
<br> 16) Rozpočtové opatření obce č.4/2024
<br> 17) Různé — žádost občanů Nuzířova,dodatek č.2 sml.mezi obcí a Vězeňskou službou Kuřim <,>
<br> 18) Diskuse
<br> 19) Návrh usnesení
<br> 20) Závěr
<br> ZO/č.4/20/2024 — schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a firmou ASFALTEROS sro na opravy zpevněných polních komunikací v obou částech obce za 274 552; Kč včetně DPH.Hlasování 9 pro,0 proti,0 se zdržel
<br> ZO/č.5/20/2024 — schvaluje cenovou nabídku od firmy AGROMELI spol.s r.o.na opravu povrchu cyklostezky „V Luzích“ za 157 500,— bez DPH.Hlaso...

Načteno

edesky.cz/d/9427859

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz