« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Ma istrát města Brna,8 l “ l „ I 0I
<br> Odbor dopravy SP.ZN.: 5400/OD/MMB/O189053/2024/2 VYŘIZUJE: lng.XXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX Č.J.: MMB/0195585/2024/TOMS TEL-lE-MAILI +420 542 174 131 /tomasovic.stefan©brno.cz
<br> Městská část,Brno-jih Doručeno: 24.04.2024
<br> MCBJIH/05207/2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA listy: přílohyzz “'U'“ “'““ opatření obecné povahy „| jl IH "„ "| "'MIIIIHII lení přechodné úpravy provozu na pozemní k mtúrúkaseirsiěé částlihměsta Brna rno-1 bc07e58f0d31f0 omananSK ' Brno Vyvěšeno dne: - 2 1+ “UL“ 2021.Uřad městské části města Brna 'Š 2 L,-Uq.2024 Brno-jih g Ošaoi \D _ Mariánské nám.13,61700 Brno čj.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ; Sejmuto dne: i \ '.Nm.Příloha:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD"),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu") <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Renčova 38,621 00 Brno,lČ 75151499 (dálejen „Policie ČR“),který vydal stanovisko pod č.j.: KRPB—84835—2/ČJ-2024-0602D| ze dne 19.04.2024,na základě ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <.>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci — místní komunikaci ul.Kovářská ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanoveni <,>
<br> z důvodu rekonstruk...

Načteno

edesky.cz/d/9424481

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz