« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - vyhlášení konkurzního řízení na funkci právníka a garanta veřejných zakázek, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlášení konkurzního řízení na funkci právníka a garanta veřejných zakázek, formát    

Správa majetku Líšeň,příspěvková organizace
Jírova 2,628 00 BRNO
<br> OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení konkurzního řízení na funkci právníka a garanta veřejných zakázek
<br> příspěvkové organizace
<br> Správa majetku Líšeň
<br> Funkce:
právník,garant veřejných zakázek
<br> Místo výkonu práce:
Jírova 2,Brno
<br> Pracovní úvazek:
plný pracovní úvazek na dobu určitou
<br> Platová třída:
12.platová třída
<br> Termín nástupu:
dle dohody
<br> Poslání a hlavní účel Správy majetku Líšeň,p.o <.>
<br> Základním posláním je provádění komplexní správy nemovitostí,tj.bytových i nebytových objektů,které jsou v majetku Statutárního města Brna a v souladu se Statutem města Brna byly svěřeny městské části Brno-Líšeň <.>
Pracovní náplň
· Komplexní administrace zadávaní veřejných zakázek a další činnost související s problematikou veřejných zakázek
<br> · Samostatné zpracování či připomínkování návrhů smluv (zejm.nájemní smlouva,kupní smlouva,rámcová smlouva a smlouva o dílo)
· Poradenství v oblasti pracovního práva včetně zpracovávání pracovních smluv
<br> · Sledování vývoje v oblasti vybrané legislativy
<br> · Zastupování při jednání se soudy a jinými orgány či organizacemi
<br> · Zpracovávání materiálů a návrhů usnesení předkládaných za Správu majetku Líšeň do Rady městské části Brno – Líšeň a Zastupitelstvu městské části Brno – Líšeň
<br> · Právní poradenství zaměstnancům organizace pro výkon jejich pracovních činností
· Vyřizování stížností na činnost organizace a jejích zaměstnanců
Požadavky
<br> · Vysokoškolské/univerzitní vzdělání právního směru (Mgr <.>,Bc.)
· Organizační schopnosti
<br> · Občanská bezúhonnost
<br> · Zkušenosti a znalosti právních předpisů:
Zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek
<br> Zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník (zejm.závazkové a smluvní vztahy)
<br> Zákon č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce
Zákon č.340/2015 Sb.zákon o registru smluv
Uvítáme
<br> · Uživatelské znalosti práce na PC (Microsoft Office)
· Dobré komunikační schopnosti
· Praxe v oblasti zadávaní veřejných zakázek
Nabízíme
<br> · Platové podmínky – platová třída 12.dle nařízení vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,(osobní příplatek)
<br> · Termín nástupu dle dohody
Podávání přihlášek
<br> Přihlášku označenou „Výběrové řízení – právník,garant veřejných zakázek Správy majetku Líšeň,p.o.“ obsahující požadované níže popsané náležitosti doručte poštou nebo osobně
<br> nejpozději do 31.ledna 2018 na adresu:
Úřad městské části Brno-Líšeň,Jírova 2,628 00 BRNO
Místo podání přihlášky: sekretariát úřadu,kontaktní pracovník paní XXX XXXXXXXX
<br>
<br>
tel.: XXX XX 48 41,horakova@brno-lisen.cz
Náležitosti přihlášky
<br> 1.strukturovaný životopis obsahující
<br> a) osobní údaje (jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,místo trvalého pobytu,doručovací adresu,telefonické a e-mailové spojení atd.)
<br> b) údaje o průběhu dosavadních zaměstnání
<br> c) údaje o odborných znalostech a dovednostech týkajících se hlavního předmětu činnosti organizace
<br> 2.ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> 3.prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
ř e d i t e l
<br> Oznámení vyvěšeno na úřední desce:
<br>
Oznámení sejmuto z úřední desky:
<br>
………………………… <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> sekretariát
<br> Oznámení zpřístupněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
<br> od …………….<.> do ……………
<br>
<br>
<br>
<br>
…………………………
<br>
<br>
<br>
<br>
správce webu

Načteno

edesky.cz/d/941052

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz