« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrát města Brna B R N 0 Odbor dopravy
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0174644/2024/2 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX Č.J.: MMB/O174644/2024/GJE TEL./E-MAIL: 542 174 612/jeklova.gabriela©brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních ko
<br> Vyvěšeno dne: _ 22 "UIO" 20210
<br> Brno-jih
<br> Mariánské nám.13.61700 Brno
<br>,o Urad městské části města Brna _ '$; 2 2 “Ull- 2024 D Sejmuto dne: &
<br>.I,<.>._.'._In nu UR UIU".<.>.<.>.Úradnmestske casti mesta Brna
<br> Mariánské nám.13,61700 Brno
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky: Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu") <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38,621 00 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal stanovisko pod č.j.: KRPB-77654-2/ČJ-2024-0602Dl ze dne 11.04.2024 <,>
<br> na základě ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích — silnici Ill/15278 ul.Sokolova,místních komunikacích ul.Kšírova,K Lávce,Ke Koupališti,Sokolova,Štýřické nábřeží,Dufkovo nábřeží,soznačením NN2483 (dopravní cesta vedoucí kolem Koupaliště biotop Brno-jih),NN2060 (dopravní cesta v úseku Dufkovo nábřeží — K Nábřeží),NN1360 (dopravní cesta vedoucí kolem řeky Svratky),NN2101 (dopravní cesta...

Načteno

edesky.cz/d/9393372

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz