« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Záměr obce – dispozice s pozemky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce -dispozice s pozemky (22. 4. 2024, 0392-24)
č.j.MMB/0184499/2024/VOD
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.směny pozemků:
- p.č.1260/104 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 103 m2 <,>
- p.č.1260/105 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 230 m2 <,>
a částí pozemků:
- p.č.1260/12 ostatní plocha,jiná plocha,která je oddělena geometrickým plánem č.2122-
164/2022 ze dne 23.05.2022 a nově označena jako pozemek p.č.1260/277 ostatní plocha <,>
jiná plocha,o výměře 550 m2 <,>
- p.č.1260/106 ostatní plocha,ostatní komunikace,která je oddělena geometrickým plánem
č.2122-164/2022 ze dne 23.05.2022 a nově označena jako pozemek p.č.1260/276 ostatní
plocha,ostatní komunikace,o výměře 2521 m2 <,>
vše v k.ú.Bohunice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/0184499/2024/VOD
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> - p.č.57/3 ostatní plocha,jiná plocha,která je oddělena geometrickým plánem č.1798-
163/2022 ze dne 17.05.2022 a nově označena jako pozemek p.č.57/34 ostatní plocha,jiná
plocha,o výměře 463 m2 <,>
<br> v k.ú.Štýřice,včetně všech součástí a příslušenství,práv a povinností,ve vlastnictví
statutárního města Brna
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
za pozemky:
- p.č.967/2 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 1067 m2,včetně zastřešení
výdejních míst a zpevněných ploch <,>
- p.č.967/5 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 157 m2,jehož součástí je stavba obč.vyb <.>
č.p.447,včetně zastřešení stojanů <,>
- p.č.967/15 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 366 m2,včetně zpevněných ploch <,>
příjezdové cesty <,>
<br> včetně vš...

Načteno

edesky.cz/d/9389239

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz