« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Výběrové řízení - majetkový odbor - ÚMČ Brno-Královo Pole, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - majetkový odbor - ÚMČ Brno-Královo Pole, formát    

Tajemník
Úřadu městské části města Brna
Brno - Královo Pole
Palackého tř.59,612 93,Brno
<br> vypisuje
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkčního místa
úředníka/úřednice odboru majetkového
<br> místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna,Brno-Královo Pole
Palackého tř.59,612 93,Brno
<br> požadavky: - VŠ fakulta stavební
- orientace v právních předpisech: zákon o obcích,zákon o zadávání veřejných zakázek,stavební zákon
- praktická znalost problematiky zatřídění majetku
- praxe ve veřejné správě výhodou
- bezúhonnost
- znalost práce na PC,MS Windows,Excell,internet
- dobrá schopnost komunikace,samostatnost,pracovitost,flexibilita
- nástup možný ihned
- zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
<br> Popis pracovní funkce:
Práce na přípravě,zajištění a ukončení investičních akcí školských objektů,vedení agendy veřejných zakázek těchto akcí včetně administrace dotací,zpracování každoročního plánu oprav škol a školek,spolupráce na přípravě podkladů pro činnost komisí,Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole.Zatřiďování investičního majetku <.>
<br> platové podmínky: v souladu s nařízením vlády č.564/2006 Sb <.>,v platném znění
<br> Uchazeč doručí na ÚMČ písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:
- jméno,příjmení,titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis
<br> k přihlášce připojí: - profesní životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- případnou žádost o vrácení osobních materiálů a jakou formou
(obyčejnou listovní zásilkou,doporučenou,osobně)
<br> Písemné přihlášky zasílejte do 22.12.2017 na adresu:
ÚMČ Brno - Královo Pole,Palackého tř.59,612 93 Brno
k rukám vedoucí majetkového odboru ÚMČ Brno - Královo Pole
<br> Pozn.:
Všechny nevyžádané osobní materiály budou po skončení výběrového řízení skartovány <.>
Bližší informace k výběrovému řízení poskytne vedoucí odboru Ing.XXXXXXX XXXXXX,tel.: XXX XXX XXX <.>
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit <.>
<br> Vyvěšeno: 6.11.2017 Sňato: 22.12.2017

Načteno

edesky.cz/d/938330

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz