« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Záměry Statutárního města Brna, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry Statutárního města Brna, formát    

č.j.MMB/0475120/2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
1
<br> STATUTÁRNÍ M STO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br>
<br> Zám r obce prodat,sm nit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
nemovitou v c nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a zám r obce
<br> smluvn zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br>
V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném zn ní
zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů zám ry statutárního m sta Brna
<br> 1.sm na pozemku p.č.1281,zastav ná plocha a nádvoří o vým ře 955 m2,jehož součástí je
stavba Zábrdovice č.pop.156 se způsobem využití bydlení v k.ú.Zábrdovice ve vlastnictví
statutárního m sta Brna za pozemek p.č.732,zastav ná plocha a nádvoří o vým ře 287 m2 <,>
jehož součástí je stavba Trnitá č.pop.118,bytový dům a v n m vymezené jednotky č.118/1 <,>
118/2,118/3,118/4,118/5,118/6,118/7 včetn podílů na společných částech budovy
a pozemku v k.ú.Trnitá vše ve vlastnictví Subjektu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/0475120/2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Ing.Eva
Klímová,dveře č.320B,tel.532144256,Brněnské komunikace a.s <.>,Renneská třída 1a,Brno)
<br>
<br>
<br>
2.prodej pozemku p.č.290 - ostatní plocha,dráha,o vým ře 95 m² v k.ú.Olešná u Blanska
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.217 <,>
tel.542173079,e-mail: rackova.irena@brno.cz)
<br>
<br>
<br> 3.prodej pozemků p.č.470/7 - zahrada,o vým ře 112 m²,p.č.470/8 - zahrada,o vým ře
72 m²,v k.ú.Staré Brno
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/0475120/2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br> 4.prodej části pozemku p.č.3085/4 o vým ře 8 m²,k.ú.Líšeň,jak bude odd len
geometrickým plánem
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Šindelková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.207 <,>
tel.542173087,e-mail: sindelkova.eva@brno.cz)
<br>
<br>
<br> 5.sm na pozemků část p.č.7652/55 - ostatní plocha,jiná plocha,o vým ře 9 m²,část
p.č.7747/38 - ostatní plocha,jiná plocha,o vým ře 1.740 m²,část p.č.7747/44 - ostatní
plocha,jiná plocha,o vým ře 758 m²,p.č.7966/28 - ostatní plocha,jiná plocha,o vým ře
108 m²,vše v k.ú.Židenice
<br>
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0475120/2017/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
4
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Frimmelová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216 <,>
tel.542173085,e-mail: frimmelova.renata@brno.cz)
<br>
<br>
<br> Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným
bodem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
vedoucí MO MMB
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zveřejněno: od:
<br> do:
<br>
2017-11-22T11:49:38+0100
Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX dXXdXXdXXXXXXXXXfXfbXXXXXdceaXXXcXbXfaXb

Načteno

edesky.cz/d/935648

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz