« Najít podobné dokumenty

Obec Bratkovice - Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bratkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
oBEcNí úŘno BRATKovlcE
Dominikální Paseky 62,262 23 Bratkovice
<br> Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7.a 8.června 2024
lnformace o poětu a sídle volebních okrsků
<br> obecní úřad Bratkovice v Dominikálních pasekách
<br> lnformace
<br> o poětu a sídlech volebních okrsků
<br> V souladu s ustanovením § 16 odst.1 písm.f) zákona é.6212003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a
<br> o změně něktelých zákonů,ve zněnípozdějších předpisů,informuji politické strany,politická hnutía koalice,jejichž
<br> kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu,které se budou konat ve dnech 7.a 8 <.>
<br> června 2024,o počtu a sídle volebních okrsků:
<br> počet okrsků: í
<br> Sídlo volebního okrsku ě.í : Dominikální Paseky 62
<br> KovlcE
<br> i§EldcH
V Bratkovicích dne 19.4.2024
<br> starostka obce
<br> obecní úřad Bratkovice,telefon: 318 611 157,mobil: 725 50t 395,e-mail: urad@bratkovice.cz
lČo: 00241971,lD datové schránky: zv9bghp,bankovní účet: 1,392821t/OtOO,web: www.bratkovice.cz
<br> oBEcNí

Načteno

edesky.cz/d/9349380


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bratkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz