« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Návrh rozpočtu MČ Brno-Ivanovice na rok 2018, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu MČ Brno-Ivanovice na rok 2018, formát    

Statutární město Brno,MČ Brno-|vanovice,Mácova 3,621 00 Brno Návrh rozpočtu MČ Brno-Ivanovice na rok 2018
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> UZ ORG par.pol.popis návrhvtis <.>
<br> 6310 Příjmy z fin.operací 1
<br> „ Dóííhancoýání z rozpočtu M * V *“ k 185 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 8 322 Zveřejněno na úřední desce dne: 27.11.2017
<br> Sejmuto z úřední desky dne: Zároveň zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> Razítko & podpis osoby potvrzující zveřejnění.“
<br> Statutární město Brno,MČ Brno-ívanovíce,Mácova 3,621 00 Brno
<br> Návrh rozpočtu MČ Brno-Ivanovice na rok 2018
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> návrh v tis <.>
<br> 3111 Předškolní zařízení 783 56 3192 3111 5171 Oprava oplocení MS 80 531,1—-„ * B_eds lo mini-zen“ce„kem,_v_;ages—.:;s—vrvazvv; zí'f“ „ 3 3314 5331 Ostatní neinvest.transfery nezisk organlzacrm 5 34 “,I" “ Inno$tí nl ovmck cfe _kem “ “ 57,5 ?— 3,'statnl,Za_íez|tosti;kultury,gag,3 ;gvf :r-5 3 49 ' ; statn,z,_ejzutostij'sdeí,ovac|„ch':prostre“ ui; ; <.>,40 78 3399 5169 Nákup ostatních služeb 125 3399 Ostatní záležitosti kultury 70 „:3359 “i _ ;— “ _„statm'z l_ezrtosti„kuít'urynceíkemq—." ; “ _ „195 34 *portovmzarízenwmajet u_obcet: :; : ; 20 Ostatní neinvest.transfery nezisk organizacím
<br> Architektonická soutěž—obecní areal
<br> Cínnost místní správy
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
<br> Zveřejněno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne:
<br> 27112017
<br> Zároveň zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> Razítko & podpis osoby potvrzující zveřejnění:

Načteno

edesky.cz/d/934834


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz