« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - Úřední deska -ROZHODNUTÍ- společné povolení (U+S): Přechod pro chodce v Revoluční ul.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24-106012.pdf
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4,Plzeň
<br>
<br>
Sp.zn.: SZ MMP/106012/24/BEZ Plzeň,dne: 19.4.2024
<br> Č.j.: MMP/183139/24
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> bezdekova@plzen.eu
<br> 6iybfxn
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> Rozhodnutí je doručováno formou veřejné vyhlášky
<br> Výroková část:
<br> Magistrát města Plzně,odbor stavebně správní,jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst.4
<br> písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a
<br> úplného znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č.8/2001,Statut města,v souladu s §
<br> 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ve společném územním a stavebním
<br> řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného
<br> povolení,kterou dne 28.2.2024 podal
<br> Statutární město Plzeň,IČ 00075370,náměstí Republiky č.p.1/1,Vnitřní Město,301 00 Plzeň <,>
<br> které zastupuje SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,příspěvková organizace <,>
<br> IČ 40526551,Klatovská třída 10-12,Jižní Předměstí,301 26 Plzeň 1
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
<br> Přechod pro chodce v Revoluční ul <.>
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.675/1 (ostatní plocha),parc.č.675/13 (ostatní plocha),parc.č <.>
<br> 675/24 (ostatní plocha),parc.č.687/1 (ostatní plocha),parc.č.687/57 (ostatní plocha),parc.č.687/60
<br> (ostatní pl...

Načteno

edesky.cz/d/9344152

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz