« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Vyhlášení konkursních řízení na ředitele / ředitelku organizací zřizovaných MŠMT - Speciálních škol

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení konkursních řízení na ředitele / ředitelku organizací zřizovaných MŠMT - Speciálních škol
Vyhlášení konkursních řízení na ředitele / ředitelku organizací zřizovaných MŠMT - Speciálních škol,MŠMT ČRČ.j.: MSMT-6090/2024-1    
Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,vyhlašuje konkursní řízení [1]  na obsazení pozice ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:
1. Střední škola,základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené
Holečkova 4,Praha 5
2. Škola XXXXXXXXX XXXXX,Mateřská škola,základní škola,praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené
Loretánská 19 a 17,Praha 1
3. Střední škola,základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné
Kamenomlýnská 2,Brno
4. Střední škola,základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené
Kosmonautů 4,Olomouc
5. Mateřská škola,základní škola a střední škola pro sluchově postižené
Vsetínská 454,Valašské Meziříčí
Předpoklady: 
odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst.1 písm.b) zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a ozměně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“),získaná vysokoškolským vzděláním v akreditovaném magisterském studijním programu                                                                                                                                                  -  splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží ověřenou kopií dokladu o vzdělání 
plná způsobilost k právním úkonům,resp.plná svéprávnost dle § 3 odst.1 písm.a) zákona o pedagogických pracovnících                                                                                                                                                         -  splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením 
bezúhonnost dle § 3 odst.1 písm.c) zákona o pedagogických pracovnících                                                        -  splně...

Načteno

edesky.cz/d/9340297

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz