« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - VV - oznámení řízení o změně č. 7 Územního plánu Dolní Třebonín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - oznámení řízení o změně č. 7 územního plánu Dolní Třebonín.pdf [1,40 MB]
Obecní úřad Dolní Třebonín
<br> 382 01 Dolní Třebonín čp.6 tel.380 743 827,e—maíl: dolní.trebonín©tísealí.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> řízení o Změně č.7 Územního plánu Dolní Třebonín
<br> Obecní úřad Dolní Třebonín (dále jen „pořizovatel“) je pořimvatelem Změny č.7 Územního plánu Dolní Třebonín ve smyslu š 2 odst.2 písm.a) a v souladu s š'; 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s 5 3343 odst.2 zákona č.283/2021 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „stavební zákon“) na základě příkazní smlouvy uzavřené dne 18.9.2023 mezi obcí aosobou splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti dle 5 24 stavebního zákona <.>
<br> Pořizovatel v souladu 5 © 55b odst.2 a za použití š: 22,5 52 odst.1 a 2 stavebního zákona a 5 171 — 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje:
<br> řízení o Změně č.7 Uzemního plánu Dolní Třebonín týkající se k.ú.Prostřední Svince,k.ú.Dolní Svince,k.ú.Dolní Třebonín,k.ú.Stěkře,k.ú.Záluží nad Vltavou
<br> Veřejné projednání návrhu Změny č.7 Územního plánu Dolní Třebonín se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Dolní Třebonín v pondělí 27.5.2024 od 14 hodin <.>
<br> Vzhledem k tomu,že velikost a rozsah návrhu opatření obecné povahy — návrhu Změny č.7 Územního plánu Dolní Třebonín (dále jen „ZM7“) neumožňuje zveřejnění na úřední desce v úplném znění,bude návrh ZM7 v souladu s 5 172 odst.2 správního řádu á š 20 odst.1 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu Dolní Třebonín a jeho webových stránkách od 19.4.2024 do 4.6.2024 <.>
<br> V souladu s ustanovením © 52 odst.2 stavebního zákona mohou uplatnit námitky proti návrhu ZM? pouze vlastnící pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti.V nich musí uvést odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.Pov...

Načteno

edesky.cz/d/9340277

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz