« Najít podobné dokumenty

Obec Rostěnice-Zvonovice - Termín jednání a program zastupitelstva obce 25.04.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rostěnice-Zvonovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Termín jednání a program zastupitelstva obce 25.04.2024
Obec Rostěnice-Zvonovice Rostěnice 109,68201 Rostěnice-Zvonovice
<br> Termín jednání zastupitelstva obce Rostěnice-Zvonovice 25.04.2024 Toto zasedání se koná v 17 hod.na obecním úřadě v Rostěnicích.Podle zákona č.128/2000Sb.o obcích je zasedání veřejné.Program 2.zasedání zastupitelstva obce Rostěnice-Zvonovice dne 25.04.2024
<br> Rozpočtové opatření č.2/2024 Roční účetní závěrka obce Rostěnice-Zvonovice za rok 2023
<br> Roční účetní závěrka ZŠ Rostěnice-Zvonovice za rok 2023
<br> Žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2023 ZŠ Rostěnice-Zvonovice a jeho převedení do rezervního fondu a fondu odměn
<br> Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na dobu neurčitou
<br> Schválení inventury obce Rostěnice-Zvonovice za rok 2023
<br> Směrnice k příspěvku na stravování zaměstnanců
<br> Odsouhlasení odúčtování nevymahatelné pohledávky — 315 100
<br> Směnná smlouva
<br> Schválení záměru pronájmu části pozemku par.č.603/19 v k.ú.Zvonovice
<br> Kupní smlouva o prodeji pozemku p.č.299/45 k.ú.Zvonovice
<br> Smlouva o úhradě nákladů spojených se změnou ÚP
<br> Schválení dodavatele na opravu hřbitovní zdi
<br> Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
<br> Záměr prodeje pozemků par.č.701/1,701/2,701/3 v k.ú.Zvonovice
<br> Žádost o podporu Linky bezpečí,z.s.Různé
<br> Diskuse
<br> Obec Rostěnice-Zvonovlce Rostěnice 109 ' 69? 01 Vyškov XXXXX XXXXXX
<br> Starosta
<br> Vyvěšeno dne: XX.XX.2024
<br> Sňato dne: 25.04.2024

Načteno

edesky.cz/d/9330937

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rostěnice-Zvonovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz