« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbice - Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu za rok 2023
OBEC VRBICE,Vrbice č.89,691 09 Vrbice,IČO: 00283738
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023 (v tis.Kč)
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Plnění k
<br> 31.12.2023
<br> % plnění k
<br> upravenému
<br> rozpočtu
<br> 22 666 22 934 24 222 105,62%
<br> 3 611 5 535 5 530 99,91%
<br> 0 35 357 1020,00%
<br> 3 411 4 554 4 290 94,20%
<br> 300 300 9 050 3016,67%
<br> 29 988 33 358 43 449 130,25%
<br> 21 307 25 180 21 120 83,88%
<br> 0 0 8 750 0,00%
<br> 6 480 7 140 4 039 56,57%
<br> 27 787 32 320 33 909 104,92%
<br> 2 201 1 038 9 540
<br> Změna na bankovních účtech 0 -1 337 -5 863 438,52%
<br> 0 -1 451 0,00%
<br> -2 201 -2 201 -2 201 100,00%
<br> 0 0 -25 0,00%
<br> 0 2 500 0 0,00%
<br> Financování celkem: -2 201 -1 038 -9 540 919,08%
<br> 2.Údaje o majetku,pohledávkách a závazcích k 31.12.2023 (v tis.Kč)
<br> Stav k 1.1.2023
<br> 177 313 176 012
<br> 26 672 11 377
<br> 203 985 187 389
<br> 163 616 169 224
<br> 40 369 18 165
<br> 203 985 187 389
<br> AKTIVA 187 389 PASIVA 187 389
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek 368 Vlastní jmění 169 224
<br> Dlouhodobý hmotný majetek 158 352 Závazky
<br> Dlouhodobý finanční majetek 17 271 dlouhodobé 16 098
<br> Dlouhodobé pohledávky 20 krátkodobé 2 067
<br> Zásoby 241
<br> Krátkodobé pohledávky 1 183
<br> Krátkodobý finanční majetek 9 954
<br> Aktiva celkem
<br> Aktivní krátkodobé operace řízení
<br> likvidity - výdaje
<br> Vlastní zdroje
<br> Pasiva celkem
<br> Splátky půjčených prostředků
<br> Operace peněžních účtů (8901)
<br> Návrh závěrečného účtu Obce Vrbice za rok 2023
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> Třída 8 - Financování
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
<br> Třída 4 - Přijaté dotace
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
<br> Saldo: Příjmy - výdaje
<br> Třída 4 - Převody mezi bank.účty
<br> Třída 5 - Převody mezi bank.účty
<br> Nepřeved.částky vyrov.schodek (8905)
<br> Stav k 31.12.2023
<br> Cizí zdroje
<...

Načteno

edesky.cz/d/9330727

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz