« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
Kra—“ký úřad “mmm—““h“ kraje ílllllíll||IllllllllllílllíllllllllllíllllIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHHIII
<br> Odbor kOlltrOll'lí & právní KUJMXOQZJVlO Zerotinovo náměstí 3 601 82 Brno
<br> spa.: s - JMK 99039/2023 OKP Oj.: JMK 24
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
<br> obce VRBlCE,okres Břeclav
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 1.prosince 2023 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 9.dubna 2024.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hOSpodáření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Vrbice Vrbice 89,691 09 Vrbice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Kontrolor: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu ;; X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX — pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXX — ekonom obce
<br> Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2
<br> zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení & 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 13.října 2023,a to doručením písemného oznámení úze...

Načteno

edesky.cz/d/9330722

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz